Σταδιακή απόκτηση και απώλεια της φήμης του σήματοςΧρόνος ανάγνωσης 4 λεπτά

Στις 24 Απριλίου 2024 εκδόθηκε από το Γενικό Δικαστήριο η απόφαση με αριθ. Τ-157/23 στην υπόθεση Kneipp v. EUIPO-Patou η οποία επιβεβαίωσε την απόφαση του τμήματος προσφυγών για την απόρριψη καταχώρησης του σήματος JOYFULL BY NATURE λόγω της ύπαρξης του προγενέστερου σήματος JOY της εταιρείας Jean Patou. Η απόρριψη της καταχώρησης του σήματος βασίστηκε στο … Συνεχίστε να διαβάζετε το Σταδιακή απόκτηση και απώλεια της φήμης του σήματοςΧρόνος ανάγνωσης 4 λεπτά.