fbpx
Τετάρτη, 24 Ιουλίου, 2024

Δικαστικοί αντιπρόσωποι στις Ευρωεκλογές: Άνοιξαν οι αιτήσεις προτίμησης/εξαίρεσης

Οι αιτήσεις θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι την Παρασκευή 24/5/2024 και ώρα 24.00, σε 24ωρη βάση

Χρόνος ανάγνωσης 4 λεπτά
Χρόνος ανάγνωσης 4 λεπτά

Δείτε επίσης

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών ανακοινώνει ότι οι Δικηγόροι και Ασκούμενοι που επιθυμούν να διορισθούν ως αντιπρόσωποι της Δικαστικής Αρχής στις Ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου 2024 ή να εξαιρεθούν των καθηκόντων αυτών, πρέπει να καταθέσουν αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά την αίτηση προτίμησης/εξαίρεσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση portal.olomeleia.gr, από την Δευτέρα 13.5.2024 και ώρα 19.00 μέχρι την Παρασκευή 24.5.2024 και ώρα 24.00, σε 24ωρη βάση.

Στην διεύθυνση αυτή θα οδηγούνται και από τα αντίστοιχα Banners των δικτυακών τόπων των Δικηγορικών Συλλόγων.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση συναδέλφων, οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, δίδεται εναλλακτικά η δυνατότητα να υποβληθεί η Αίτηση Προτίμησης – Εξαίρεσης στα γραφεία του Δ.Σ.Α. (Ακαδημίας 60, 1ος όροφος, γραφείο δίπλα στο Αρχείο) από την Τρίτη 14/5/2024 έως την Παρασκευή 24/5/2024 από τις 8.00΄ έως 14.00΄, με συνδρομή υπαλλήλων του ΔΣΑ.

Διευκρινίζεται ότι:

1. Μόνο ΜΙΑ (1) ΑΙΤΗΣΗ μπορεί να υποβληθεί.

2. Δεν υπάρχει κώλυμα εντοπιότητος (καταγωγής και τόπου άσκησης δικηγορίας)

3. Τους διορισμούς θα κάνει o Άρειος Πάγος (Α1 Τμήμα).

4. Δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν αιτήσεις:

α) για συνυπηρέτηση και για διορισμό αναπληρωματικών,

β) για συγκεκριμένα εκλογικά τμήματα, εκλογικά διαμερίσματα ή συνοικισμούς, περισσότερες από μία δημοτικές ενότητες, περισσότερους από έναν δήμους, περισσότερες από μία εκλογικές περιφέρειες και που θα έχουν συμπληρώσεις, διαγραφές ή παρατηρήσεις εκτός των ζητουμένων, σύμφωνα με τα έντυπα των αιτήσεων.

5. Στους προς διορισμό Δικηγόρους δεν περιλαμβάνονται:

α) Όσοι έχουν υπερβεί το 67ο έτος της ηλικίας τους (άρθρο 68 παρ. 5 του Π.Δ. 26/2012), δηλαδή εκείνοι που έχουν γενέθλιο ημέρα πριν την 9η Ιουνίου 1957.

β) Όσοι εκτίουν πειθαρχική ποινή παύσης κατά την υποβολή του καταλόγου των διοριστέων στο Πρωτοδικείο Αθηνών (10/5/2024).

γ) Οι Δικηγόροι από χώρες της ΕΕ (ΠΔ 152/2000), εκτός εάν έχουν Ελληνική Ιθαγένεια.

δ) Όσοι έχουν θέσει υποψηφιότητα για να εκλεγούν βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (άρθρο 13 παρ. 2, Ν. 4555/2018).

Επίσης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 838/12-4-2024 εγκύκλιο του Αρείου Πάγου, δεν θα περιληφθούν στις καταστάσεις διοριστέων όσοι εκ των δικηγόρων και των ασκουμένων ευρίσκονται σε καθεστώς αναστολής άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 4194/2013 (Α΄208, Κώδικας Δικηγόρων) και τις προβλεπόμενες από το άρθρο 76 του Ν. 4622/2019 σχετικές διατάξεις και δη:

1) Εκείνοι που διορίζονται υπουργοί, αναπληρωτές υπουργοί, υφυπουργοί, γραμματείς του υπουργικού συμβουλίου, γενικοί ή ειδικοί γραμματείς της Βουλής και των Υπουργείων, καθώς και οι σύμβουλοι αυτών, πλην των ειδικών συνεργατών.

2) Ο Πρόεδρος της Βουλής, οι γενικοί γραμματείς της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οι αιρετοί περιφερειάρχες, οι δήμαρχοι και οι γενικοί γραμματείς των δήμων.

3) Οι κατέχοντες έμμισθες θέσεις σε διεθνείς οργανισμούς ή υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4) Οι διοικούντες με εκτελεστική αρμοδιότητα τα νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται από το νόμο, ανεξάρτητα από την ιδιότητα ή τον αντίστοιχο χαρακτηρισμό της θέσης τους.

5) Οι πρόεδροι Ανεξάρτητων Αρχών.

6) Όσοι προβλέπεται ότι τελούν σε αναστολή άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος από ειδική διάταξη τυπικού νόμου (π.χ. άρθρο 15 παρ. 3 του Ν. 3689/2008 για τους σπουδαστές της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών) ή του κανονισμού της Βουλής.

7) Οι δικηγόροι που τελούν σε καθεστώς μερικής αναστολής άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος (άρθρο 32 παρ. 1 του Ν. 4194/2013), δηλαδή οι καθηγητές και οι αναπληρωτές καθηγητές των σχολών των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τέλος, εξαιρούνται όσοι έχουν αμετακλήτως καταδικαστεί σε οριστική ή προσωρινή παύση για όσο χρόνο η τελευταία διαρκεί (άρθρα 33 και 143 του Ν. 4194/2013).

Επισημαίνεται ότι:

Α) Σύμφωνα με την μέχρι στιγμής ενημέρωσή μας δεν θα λειτουργήσουν εκλογικά τμήματα στις χώρες του εξωτερικού, λόγω της επιστολικής ψήφου.

Β) Πρόκειται να λειτουργήσουν στην Περιφέρεια Αττικής διακόσια τριάντα επτά (237) τμήματα διαλογής επιστολικής ψήφου. Προέδρος της κάθε Εφορευτικής Επιτροπής Διαλογής Επιστολικής Ψήφου θα διοριστεί δικαστικός λειτουργός σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του Ν. 5083/2024. Ο διορισμός των τετρακοσίων εβδομήντα τεσσάρων (474) μελών, δηλαδή των δύο (2) μελών της κάθε Εφορευτικής Επιτροπής Διαλογής Επιστολικής Ψήφου, θα γίνει κατόπιν κλήρωσης σύμφωνα με το άρθρο 68 παρ. 3 του ΠΔ 26/2012 με τις ποσοστιαίες αναλογίες των εκεί προβλεπόμενων κατηγοριών που έχει καθορίσει το Τμήμα Α-1 του Αρείου Πάγου. Η επιλογή δια κληρώσεως θα πραγματοποιηθεί μεταξύ όσων δηλώσουν προτίμηση για την Περιφέρεια Αττικής.

Γ) Όσοι δικηγόροι Αθηνών δεν είναι οικονομικά ενήμεροι για τις συνδρομές ετών έως και 2023 δεν θα περιληφθούν στον κατάλογο προς διορισμό που θα αποσταλεί από τον ΔΣΑ στον Άρειο Πάγο.

Θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις για τα θέματα των δικαστικών αντιπροσώπων.

- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Πρόσφατες αναρτήσεις

- Διαφήμιση -