fbpx
Τετάρτη, 29 Μαΐου, 2024

Κίνηση διαδικασίας για την πλήρωση τεσσάρων θέσεων Συμβούλων Επικρατείας

Καλούνται οι Πρόεδροι Εφετών και οι Εφέτες των Διοικητικών Εφετείων της Χώρας, που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να κριθούν για την πλήρωση των θέσεων αυτών, να υποβάλουν αίτηση προς τον Γενικό Επίτροπο, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα ημερών από την επομένη της αναρτήσεως της ανακοινώσεως αυτής

Χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά
Χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά

Δείτε επίσης

Ανακοίνωση Γενικού Επιτρόπου Επικρατείας των τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων προς τα Διοικητικά Εφετεία της Χώρας

«Στην παράγραφο 6 του άρθρου 88 του Συντάγματος ορίζεται ότι: «…Οι δικαστές των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων προάγονται στο βαθμό του Συμβούλου της Επικρατείας και στο ένα πέμπτο των θέσεων, όπως νόμος ορίζει». Εξάλλου, στο άρθρο 78 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, ορίζονται τα εξής: «1. Οι θέσεις των Συμβούλων της Επικρατείας καλύπτονται κατά το ένα πέμπτο (1/5) με προαγωγή δικαστών των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 2 του παρόντος και στο άρθρο 79. 2. Σε Σύμβουλο της Επικρατείας προάγεται, ύστερα από αίτησή του και εφόσον δεν συμπληρώνει το εξηκοστό τρίτο (63ο) έτος της ηλικίας του έως την 31η Δεκεμβρίου του έτους κένωσης ή σύστασης της θέσης, πρόεδρος εφετών διοικητικών δικαστηρίων ή εφέτης διοικητικών δικαστηρίων, με επτά (7) τουλάχιστον έτη υπηρεσίας στον βαθμό του εφέτη και συνολική πραγματική δικαστική υπηρεσία είκοσι έξι (26) τουλάχιστον ετών στα διοικητικά δικαστήρια. Δεν κρίνεται προς προαγωγή εφέτης τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, εφόσον: α) ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του στους βαθμούς του προέδρου πρωτοδικών διοικητικών δικαστηρίων και του εφέτη διοικητικών δικαστηρίων είναι μικρότερος ή ίσος από τον αντίστοιχο χρόνο υπηρεσίας του αρχαιότερου παρέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας στον βαθμό αυτόν, β) ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του είναι μικρότερος ή ίσος του συνολικού χρόνου υπηρεσίας του αρχαιότερου παρέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας και γ) έχει αποφοιτήσει από την σειρά της ΕΣΔι που αποφοίτησε και ο αρχαιότερος πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας. 3. Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο της Διοικητικής Δικαιοσύνης, εκτιμώντας τις ανάγκες της υπηρεσίας, μπορεί, κατ’ εξαίρεση, να κρίνει ως προακτέο δικαστικό λειτουργό που έχει τα νόμιμα προσόντα και χωρίς αίτησή του.». Περαιτέρω, στο άρθρο 79 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα, ορίζονται τα εξής: «1. Η διαδικασία πλήρωσης θέσης Συμβούλου της Επικρατείας με προαγωγή δικαστή των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων κινείται με ανακοίνωση του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων. Η ανακοίνωση αποστέλλεται στα διοικητικά εφετεία της χώρας και αναρτάται αμέσως από τον γραμματέα κάθε εφετείου στο οικείο δικαστικό κατάστημα. Για την ανάρτηση συντάσσεται έκθεση που διαβιβάζεται στον Γενικό Επίτροπο. Η ανακοίνωση αποστέλλεται, το ταχύτερο δυνατόν, μετά την κένωση της θέσης ή τη σύσταση νέας θέσης. Με την ανακοίνωση καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα νόμιμα προσόντα να υποβάλουν αίτηση στον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της ανακοίνωσης».

2. Κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων και ενόψει της πληρώσεως, με προαγωγή δικαστών των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, τεσσάρων (4) θέσεων Συμβούλων Επικρατείας [μία (1) λόγω αποχωρήσεως από την υπηρεσία στις 30-6-2023, με τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας, της Συμβούλου Επικρατείας Ιφιγένειας Αργυράκη, δύο (2) προϋφιστάμενων, μετά την έκδοση της 22/2023 απόφασης του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Διοικητικής Δικαιοσύνης και μία (1) η οποία πρόκειται να προκύψει με την αποχώρηση από την υπηρεσία, στις 30-6-2024, λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας, της Συμβούλου Επικρατείας Ελένης Παπαδημητρίου], ανακοινώνουμε με την παρούσα την κίνηση της σχετικής διαδικασίας και καλούμε τους Προέδρους Εφετών και τους Εφέτες των Διοικητικών Εφετείων της Χώρας, που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να κριθούν για την πλήρωση των θέσεων αυτών, να υποβάλουν αίτηση προς τον Γενικό Επίτροπο, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επομένη της αναρτήσεως της ανακοινώσεως αυτής, στο δικαστικό κατάστημα του Διοικητικού Εφετείου που υπηρετούν.

3. Για την ανάρτηση της παρούσας στο οικείο δικαστικό κατάστημα καθώς και για τη σύνταξη και αποστολή της σχετικής εκθέσεως στον Γενικό Επίτροπο, παρακαλούμε να επιμεληθούν οι Προϊστάμενοι Διεύθυνσης της Γραμματείας των Διοικητικών Εφετείων».

- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Πρόσφατες αναρτήσεις

- Διαφήμιση -