fbpx
Δευτέρα, 15 Ιουλίου, 2024

Έλεγχοι νομιμότητας στις Δημόσιες Συμβάσεις – Η εκδήλωση στο Ωδείο Αθηνών

Χρόνος ανάγνωσης 7 λεπτά
Χρόνος ανάγνωσης 7 λεπτά

Δείτε επίσης

Ήταν εντυπωσιακά πολυπληθές το ακροατήριο στο Ωδείο Αθηνών τη Δευτέρα το απόγευμα, κατά την παρουσίαση της έκδοσης «Οι Έλεγχοι Νομιμότητας στις Δημόσιες Συμβάσεις», από τη Νομική Βιβλιοθήκη. Το βιβλίο, που υπογράφει ο συγγραφέας – δικηγόρος Βασίλης Χατζηγιαννάκης, απευθύνεται άλλωστε σε ευρύ ηλικιακό φάσμα ενδιαφερομένων. Και σε κείνους που διαθέτουν πείρα, καθώς κωδικοποιεί γνώση, και σε πρωτοείσακτους στο αντικείμενο. Γραμμένο απλά και εύληπτα, το βιβλίο αποτελεί ασφαλές μέσο μετάβασης σε αυτό.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικών Ελεγκτών Δημοσίου Τομέα, Δρ Ανδρέα Ροδάκο (Α), ο δικηγόρος και συγγραφέα Βασίλης Χατζηγιαννάκης (2ος Α), η πρόεδρος Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, Ανδρονίκη Θεοτοκάτου (2η Δ) και στην πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Σωτηρία Ντούνη (Δ), παρευρίσκονται στην εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου με τίτλο “Οι έλεγχοι νομιμότητας στις δημόσιες συμβάσεις” στο Ωδείο Αθηνών, Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2024. Φωτό Γιάννης Κολεσίδης

Διαθέτει, δε, ένα επιπλέον προσόν: είναι βιβλίο με «άποψη». Το παραδέχεται σεμνά και ο ίδιος ο συγγραφέας, που «μαζί με τη γνώση μοιράζεται και τους προβληματισμούς του». Αν και βασικός προσανατολισμός του βιβλίου είναι να λειτουργήσει ως πρακτικό βοήθημα, ο κ. Χατζηγιαννάκης ενέδωσε στον πειρασμό του σχολιασμού ζητημάτων, εκφέροντας μάλιστα αιρετικές απόψεις «στα σημεία», ελπίζοντας ότι δε θα καεί στην πυρά των συντηρητικών του είδους.

Ο δικηγόρος Βασίλης Χατζηγιαννάκης (Α) υπογράφει βιβλίο δίπλα στον υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Νίκο Ταχιάο (Δ), κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσίασης του βιβλίου με τίτλο “Οι έλεγχοι νομιμότητας στις δημόσιες συμβάσεις” στο Ωδείο Αθηνών, Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2024. Φωτό Γιάννης Κολεσίδης

Το βιβλίο πραγματεύεται ζητήματα σχετικά με την έννομη προστασία και τους ελέγχους νομιμότητας των δημοσίων συμβάσεων. Εστιάζει σε πρακτικές όψεις του θέματος, αναφέρεται σε Νομολογία, εμπεριέχει διαγράμματα. Στα κεφάλαια συγκαταλέγονται η  έννομη προστασία στο στάδιο ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων υπό το πρίσμα της Οδηγίας 89/665/ΕΟΚ, η προδικαστική προσφυγή, ο προσυμβατικός έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου αλλά και λοιποί έλεγχοι από Εποπτικές Αρχές, η σύγκρουση αρμοδιοτήτων.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικών Ελεγκτών Δημοσίου Τομέα, Δρ Ανδρέας Ροδάκος (Α), ο δικηγόρος και συγγραφέας Βασίλης Χατζηγιαννάκης (2ος Α), η πρόεδρος Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, Ανδρονίκη Θεοτοκάτου (3η Α), η καθηγήτρια Δημοσίου Δικαίου στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ, Ευγενία Πρεβεδούρου (2η Δ) και ο αντιπρόεδρος Συμβουλίου της Επικρατείας, Ηλίας Μάζος (Δ), παρευρίσκονται στην εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου με τίτλο “Οι έλεγχοι νομιμότητας στις δημόσιες συμβάσεις” στο Ωδείο Αθηνών, Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2024. Φωτό Γιάννης Κολεσίδης

Η θέση της Ανδρονίκης Θεοτοκάτου, Προέδρου της ΕΑΔΗΣΥ και Επίτιμης Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον (η κ. Θεοτοκάτου συμμετείχε στο πάνελ της εκδήλωσης, ενώ υπογράφει και τον πρόλογο του βιβλίου): «Είναι κοινός τόπος ότι η διαχείριση των δημόσεων συμβάσεων αποτελεί σημαντικό και πολύπλοκο τομέα του νομικού συστήματος. Στην παγκόσμια σκηνή της δημόσιας διοίκησης, οι δημόσιες συμβάσεις αποτελούν βασικό πυλώνα για τη λειτουργία και την ισόρροπη ανάπτυξη όλων των κλάδων της οικονομίας. Είναι το θεμέλιο του αποτελεσματικού λειτουργικού μηχανισμού του δημόσιου τομέα, αφού μέσω αυτών διασφαλίζεται όχι μόνο η εκτέλεση δημόσιων έργων, η παροχή δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών, αλλά και η δίκαιη και αποτελεσματική χρήση των δημόσιων πόρων, με κύριο στόχο την ευημερία των πολιτών. Ένα πεδίο όπου ιστιοδρομούν οι ανάγκες του δημοσίου και οι δυνατότητες του ιδιωτικού τομέα».

Ο πρώην υπουργός της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, Μιλτιάδης Παπαϊωάννου (Κ), παρευρίσκεται στην εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου του δικηγόρου Βασίλη Χατζηγιαννάκη, με τίτλο “Οι έλεγχοι νομιμότητας στις δημόσιες συμβάσεις” στο Ωδείο Αθηνών, Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2024.

Χαρακτηρίζοντας την έκδοση ως «πηγή σημαντικής νομικής πληροφορίας για νομικούς, οικονομολόγους, στελέχη της διοίκησης και ερευνητές που δραστηριοποιούνται στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων», η Επίτιμη Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου τονίζει: «Στο βιβλίο αναλύεται το σύνολο των μορφών της έννομης προστασίας στο στάδιο της ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων, από την προκήρυξη και την υποβολή των προσφορών έως την κατακύρωση και τη συμβασιοποίηση. Σχηματοποποιούνται οι έλεγχοι νομιμότητας που ασκούνται από τα θεσμικά ελεγκτικά όργανα, παρατίθεται θεματικά η θεωρία και η νομολογία που πλαισιώνουν τη μορφοδυναμική της λειτουργίας των δημόσιων συμβάσεων και ερμηνεύονται κριτικά οι νομικές επιπτώσεις. Τα θέματα προσεγγίζονται με βάση τη νομοθεσία και νομολογία. Εξετάζονται οι νομικές πτυχές, οι ηθικές προκλήσεις καθώς και οι καλύτερες πρακτικές που που σχετίζονται με τη διαχείριση των δημόσιων συμβάσεων».

Προσκεκλημένοι και κοινό παρακολουθούν την εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου του δικηγόρου Βασίλη Χατζηγιαννάκη, με τίτλο “Οι έλεγχοι νομιμότητας στις δημόσιες συμβάσεις” στο Ωδείο Αθηνών, Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2024. Φωτό Γιάννης Κολεσίδης

Κατασκευές, δημόσια έργα, ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, βαριά βιομηχανία. Οι δημόσιες συμβάσεις διεκδικούν καίριο ρόλο σε πλείστους όσους τομείς της δημόσιας ζωής, βάζοντας τη σφραγίδα τους στις δημόσιες επενδύσεις. Τονώνουν την οικονομική ανάπτυξη, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αποτελούν στοιχείο σημαντικό για την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς, αντιπροσωπεύοντας πάνω από το 16% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν έχει μόνο ενδιαφέρον, έχει και κομβική σημασία η κατόπτευση του δικού τους «τοπίου».

Δείτε περισσότερα στιγμιότυπα από την εκδήλωση στο Ωδείο:

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης (Κ), παρευρίσκεται στην εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου του δικηγόρου Βασίλη Χατζηγιαννάκη, με τίτλο “Οι έλεγχοι νομιμότητας στις δημόσιες συμβάσεις” στο Ωδείο Αθηνών, Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2024. Φωτό Γιάννης Κολεσίδης
Η πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Σωτηρία Ντούνη μιλάει κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσίασης του βιβλίου του δικηγόρου Βασίλη Χατζηγιαννάκη, με τίτλο “Οι έλεγχοι νομιμότητας στις δημόσιες συμβάσεις” στο Ωδείο Αθηνών, Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2024. Φωτό Γιάννης Κολεσίδης
Ο ειδικός γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Γρηγόρης Ζαφειρόπουλος μιλάει κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσίασης του βιβλίου με τίτλο “Οι έλεγχοι νομιμότητας στις δημόσιες συμβάσεις” στο Ωδείο Αθηνών, Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2024. Φωτό Γιάννης Κολεσίδης
Ο αντιπρόεδρος Συμβουλίου της Επικρατείας, Ηλίας Μάζος (Α), μιλάει δίπλα στον πρόεδρο της Επιτροπής Εσωτερικών Ελεγκτών Δημοσίου Τομέα, Δρ Ανδρέα Ροδάκο (2ος Α), στον δικηγόρο και συγγραφέα Βασίλη Χατζηγιαννάκη (3ος Δ) στην πρόεδρο Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, Ανδρονίκη Θεοτοκάτου (2η Δ) και στην πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Σωτηρία Ντούνη (Δ), κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσίασης του βιβλίου με τίτλο “Οι έλεγχοι νομιμότητας στις δημόσιες συμβάσεις” στο Ωδείο Αθηνών, Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2024. Φωτό Γιάννης Κολεσίδης.
Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικών Ελεγκτών Δημοσίου Τομέα, Δρ Ανδρέας Ροδάκος μιλάει κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσίασης του βιβλίου του δικηγόρου Βασίλη Χατζηγιαννάκη, με τίτλο “Οι έλεγχοι νομιμότητας στις δημόσιες συμβάσεις” στο Ωδείο Αθηνών, Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2024. Φωτό Γιάννης Κολεσίδης
Προσκεκλημένος ξεφυλλίζει το βιβλίο με τίτλο “Οι έλεγχοι νομιμότητας στις δημόσιες συμβάσεις” κατά τη διάρκεια εκδήλωσης παρουσίασής του στο Ωδείο Αθηνών, Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2024. Φωτό Γιάννης Κολεσίδης.

Βρείτε την έκδοση εδώ

- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Πρόσφατες αναρτήσεις

- Διαφήμιση -