fbpx
Σάββατο, 13 Ιουλίου, 2024

Ψήφισμα Ένωσης Εισαγγελέων – «Λάβετε υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε δικαστικού σχηματισμού στον νέο Χάρτη»

Οι Εισαγγελείς προτρέπουν την Πολιτεία, κατά την αναμόρφωση του δικαστικού χάρτη της χώρας, να συνυπολογίσει τις όποιες δυσμενείς μεταβολές στην υπηρεσιακή κατάσταση των λειτουργών της δικαιοσύνης καθώς και τις υφιστάμενες υποδομές.

Χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά
Χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά

Δείτε επίσης

Τις θέσεις, τα σχέδια αλλά και τις αρχές τους συνοψίζουν στο ψήφισμα που εξέδωσαν – ομοφώνως – τα μέλη της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, με επικεφαλής τον Ευάγγελο Μπακέλα, κατά την 38η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση – πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου.

«Οι Έλληνες Εισαγγελείς :

1. ΤΟΝΙΖΟΥΝ ότι η ανεξαρτησία των λειτουργών της Δικαιοσύνης αποτελεί θεμέλιο του δημοκρατικού μας πολιτεύματος και ΚΑΛΟΥΝ όλους τους κοινωνικούς εταίρους να κατανοήσουν τη σημασία της και να τη θωρακίσουν έμπρακτα.

2. ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΝ στην πολιτεία ότι εγγύηση για την εξασφάλιση της ανεξαρτησίας αυτής αποτελεί και η χορήγηση αποδοχών, που να είναι επαρκείς για να εξασφαλίσουν αφενός τη διαβίωση των λειτουργών της κατά τρόπο συνάδοντα προς το κύρος του λειτουργήματος που ασκούν και την αποστολή τους ως οργάνων της τρίτης πολιτειακής εξουσίας και αφετέρου την απερίσπαστη εκ μέρους τους άσκηση των δικαιοδοτικών καθηκόντων τους.

3. ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ την άμεση ψήφιση της σχετικής διάταξης για την αύξηση των επιδομάτων των εισαγγελικών και δικαστικών λειτουργών: α) για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των υποθέσεων, καθώς και για την αντιστάθμιση δαπανών στις οποίες υποβάλλονται κατά την άσκηση του λειτουργήματος τους (δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης, οργάνωση γραφείου) και β) της πάγιας αποζημίωσης, λόγω των ειδικών συνθηκών προσφοράς υπηρεσιών (πολύωρη παραμονή στην έδρα, απασχόληση χωρίς ωράριο εργασίας, κατ’ οίκον εργασία, προσφορά υπηρεσιών σε παραμεθόριες και προβληματικές περιοχές), σε επίπεδο που να επιτρέπει στους λειτουργούς της Δικαιοσύνης να ασκούν τα καθήκοντα τους με την αναγκαία προσήλωση, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τη ραγδαία αύξηση του κόστους ζωής, που αυτονόητα επηρεάζει και την αξία των υπηρεσιών και αγαθών, στα οποία αναλώνονται τα παραπάνω επιδόματα.

4. ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΝ ότι η άσκηση δημόσιας κριτικής σε εισαγγελικούς λειτουργούς, με αφορμή τους χειρισμούς τους σε συγκεκριμένες υποθέσεις, όταν αυτή αποσκοπεί στη χειραγώγηση τους, αλλά και κάθε απρόσφορη απόπειρα μετατροπής της λειτουργίας της δικαιοσύνης σε πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης, δεν προάγει τις αρχές του κράτους δικαίου και καταδεικνύει μία δημοκρατία που νοσεί και δεν εμπνέει ούτε ενθαρρύνει τους πολίτες της στο σεβασμό των θεσμών της.

5. ΚΑΛΟΥΝ την Πολιτεία να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα που θα διασφαλίσουν την εύρυθμη και ταχεία απονομή της Δικαιοσύνης, ώστε να ανταποκρίνεται στις δίκαιες προσδοκίες του Ελληνικού Λαού.

6. ΠΡΟΤΡΕΠΟΥΝ την πολιτεία, κατά την αναμόρφωση του δικαστικού χάρτη της χώρας, να λάβει σοβαρά υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε δικαστικού σχηματισμού, τις όποιες δυσμενείς μεταβολές στην υπηρεσιακή κατάσταση των λειτουργών της δικαιοσύνης καθώς και τις υφιστάμενες υποδομές, αλλά και ταυτόχρονα να επιβεβαιώσει εμπράκτως τη βούληση της για την ποιοτική αναβάθμιση της δικαιοσύνης, με τη λήψη όλων εκείνων των μέτρων, που θα συνεισφέρουν στην βελτίωση των υποδομών αυτών, στην ενίσχυση της ασφάλειας εισαγγελικών και δικαστικών λειτουργών, αλλά και στην αύξηση των οργανικών θέσεων αυτών και την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων των δικαστικών υπαλλήλων.

7. ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΝΟΥΝ ότι οι Έλληνες εισαγγελείς ασκούν το λειτούργημά τους και θα συνεχίσουν να το πράττουν, απαλλαγμένοι από κάθε εξωτερική επιρροή ή πίεση, με βάση το Σύνταγμα και τους σύμφωνους με αυτό νόμους, αλλά και με απόλυτη ευσυνειδησία, με υψηλό αίσθημα ευθύνης και αφοσίωσης στο καθήκον, αυταπάρνηση και κυρίως με παρρησία και χωρίς κανένα φόβο έναντι οποιουδήποτε, λειτουργώντας ως εγγυητές των ελευθεριών του πολίτη.

8. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΝ το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος να αναλάβει όλες τις αναγκαίες δράσεις, για την ανάδειξη και ικανοποίηση των προτάσεων και αιτημάτων του κλάδου».

- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Πρόσφατες αναρτήσεις

- Διαφήμιση -