fbpx
Πέμπτη, 13 Ιουνίου, 2024

Νέο πλαίσιο κανόνων για τους εργαζομένους στον κλάδο του delivery

Οι εργοδότες που θα καταστρατηγήσουν τις συγκεκριμένες διατάξεις θα βρεθούν αντιμέτωποι με διοικητικές και ποινικές κυρώσεις

Χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
Χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά

Δείτε επίσης

Η μεταφορά προϊόντων και αντικειμένων με μοτοποδήλατα ή μοτοσικλέτες (delivery) μπορεί να αποβεί μια εξαιρετικά επικίνδυνη επαγγελματική δραστηριότητα. Για το λόγο αυτό, η ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων σ’ ένα ανεπαρκές πλαίσιο προστασίας δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη. Η νέα ΚΥΑ αναδιατάσσει το σκηνικό, αποκαθιστώντας το αυτονόητο αίτημα των εργαζομένων για παρεχόμενες εργασίας υπό συνθήκες ασφάλειας.

Με τη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), την οποία συνυπέγραψαν το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών καθώς και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, πραγματοποιούνται ζωτικής σημασίας αλλαγές για τους εργαζόμενους στο χώρο της διανομής (delivery).

Πιο συγκεκριμένα, απώτερη στόχευση της παραπάνω ΚΥΑ είναι να καθοριστούν τα πιστοποιητικά και τα υπόλοιπα προβλεπόμενα έγγραφα που οφείλει να διαθέτει ο εργοδότης σχετικά με την ορθή χρήση και συντήρηση των οχημάτων, τα είδη και τις προδιαγραφές του εξοπλισμού προστασίας των εργαζομένων, καθώς και τις πρότυπες γραπτές εκτιμήσεις του επαγγελματικού κινδύνου για τις ανωτέρω δραστηριότητες.

Μάλιστα, έχει ιδιαίτερη αξία το γεγονός ότι, τα συγκεκριμένα μέτρα τυγχάνουν αναλογικής εφαρμογής και στους παρόχους υπηρεσιών που είναι φυσικά πρόσωπα και συνδέονται με ψηφιακές πλατφόρμες με συμβάσεις ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή έργου για τη διανομή ή μεταφορά προϊόντων και αντικειμένων.

Πιο συγκεκριμένα, οι εργοδότες πλέον είναι υποχρεωμένοι να λαμβάνουν το σύνολο των αναγκαίων μέτρων ώστε τα οχήματα να είναι κατάλληλα προσαρμοσμένα και συντηρημένα προκειμένου να εξασφαλίζεται η ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων.

Ειδικότερα, τα οχήματα πρέπει να διαθέτουν:

α) Άδεια σε ισχύ και πινακίδα κυκλοφορίας στην προβλεπόμενη θέση τοποθέτησης

β) Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο σε ισχύ

γ) Μόνο για τις μοτοσικλέτες, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου σε ισχύ με επικολλημένο το σχετικό σήμα στο οποίο φαίνεται ο μήνας και το έτος του επόμενου περιοδικού τεχνικού ελέγχου

δ) Μόνο για τις μοτοσικλέτες, απόδειξη πληρωμής τελών κυκλοφορίας

Επιπλέον, οι εργαζόμενοι πρέπει να διαθέτουν και την κατά περίπτωση οχήματος απαιτούμενη από τις κείμενες διατάξεις άδεια οδήγησης σε ισχύ, ενώ στα οχήματα πρέπει να διενεργούνται όλες οι επισκευαστικές εργασίες των τυχόν βλαβών τους, καθώς και οι προβλεπόμενες τακτικές και περιοδικές συντηρήσεις (service) σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών τους.

Ακολούθως, οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν στους εργαζομένους που χρησιμοποιούν μοτοποδήλατο ή μοτοσικλέτα κατά την εργασία τους, για τη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων, τα κατωτέρω:

α) Προστατευτικό κράνος,

β) πανωφόρι και παντελόνι, κατάλληλα για την προστασία του αναβάτη του μοτοποδηλάτου ή της μοτοσικλέτας έναντι πτώσης (ανθεκτικά στην τριβή, με ειδική προστασία στους ώμους, στους αγκώνες, στα γόνατα και στην πλάτη),

γ) αδιάβροχο ολόσωμης προστασίας,

δ) γάντια,

ε) ανακλαστικό γιλέκο,

στ) προστατευτικά αδιάβροχα υποδήματα.

Τα είδη του εξοπλισμού προστασίας εργαζομένων χορηγούνται από τον εργοδότη δωρεάν και πρέπει να προορίζονται για προσωπική χρήση, σύμφωνα και με τη σωματοδομή του χρήστη.

Τέλος, είναι κρίσιμο να τονιστεί ότι, οι εργοδότες που θα καταστρατηγήσουν τις συγκεκριμένες διατάξεις θα βρεθούν αντιμέτωποι με διοικητικές και ποινικές κυρώσεις, όπως αυτές ορίζονται στα άρθρα 24 και 28 του Ν 3996/2011.

- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Πρόσφατες αναρτήσεις

- Διαφήμιση -