fbpx
Τετάρτη, 19 Ιουνίου, 2024

Πανεπιστήμιο Πατρών: Προκήρυξη για την πρόσληψη 2 δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής

Χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά
Χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά

Δείτε επίσης

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την πλήρωση κατόπιν επιλογής δύο (2) κενών οργανικών θέσεων Δικηγόρων με πενταετή τουλάχιστον άσκηση δικηγορίας, πλήρους απασχόλησης, με σχέση έμμισθης εντολής στη Νομική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου Πατρών, με πάγια αντιμισθία.

Το αντικείμενο της απασχόλησης των Δικηγόρων, μεταξύ άλλων, θα είναι η παροχή των πάσης φύσεως δικηγορικών και εν γένει νομικών υπηρεσιών στους τομείς αρμοδιότητας του Πανεπιστημίου Πατρών προς τη Διοίκηση του Ιδρύματος και των υπηρεσιών του, η συνδρομή στο έργο του Νομικού Συμβούλου του Πανεπιστημίου, η επιμέλεια, νομική υποστήριξη και εκπροσώπηση του Πανεπιστημίου Πατρών στις κάθε μορφής υποθέσεις του δικαστικές και εξώδικες, ενώπιον όλων των Δικαστηρίων και Αρχών του Δημοσίου και των οργάνων που το εκπροσωπούν κατά περίπτωση, καθώς και των Νομικών προσώπων και των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών, μετά από έγγραφη ειδική εντολή του Πρύτανη που έχει θέση πληρεξουσίου, οι παραστάσεις του ενώπιον όλων των Πολιτικών, Διοικητικών και Ποινικών Δικαστηρίων, καθώς και των διοικητικών και άλλων Αρχών με υποχρέωση μετάβασης, αν και όποτε χρειαστεί, και εκτός περιοχής Πατρών και κάθε έργο δικηγόρου που ορίζεται στον Κώδικα Δικηγόρων.

Επιπρόσθετα, στα ως άνω καθήκοντα εντάσσονται:

Ο νομικός έλεγχος Κανονιστικών διατάξεων, των οποίων η έκδοση ανατίθεται στα όργανα διοίκησης του Ιδρύματος, η σύνταξη γνωμοδοτικών σημειωμάτων στη διαδικασία του ελέγχου νομιμότητας των διαδικασιών εκλογής ή εξέλιξης των μελών ΔΕΠ και επιλογής του εν γένει προσωπικού, η επεξεργασία και ο νομικός έλεγχος όλων των συμβάσεων που συνάπτει το Πανεπιστήμιο Πατρών με τρίτους καθώς και των προκηρύξεων του Πανεπιστημίου Πατρών, η παρακολούθηση της σχετικής με τα ΑΕΙ νομοθεσίας και νομολογίας, καθώς και η τήρηση και επικαιροποίηση σχετικού αρχείου. Οι Δικηγόροι χρησιμοποιούν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους εργαλεία πληροφορικής και άλλες εφαρμογές γραφείου που παρέχονται από την Υπηρεσία. Επίσης υποχρεούνται να παρίσταται στις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων και επιτροπών του Πανεπιστημίου Πατρών και των νομικών προσώπων αυτού για την παροχή νομικών συμβουλών, όποτε κρίνεται απαραίτητο από την Διοίκηση του Ιδρύματος, χωρίς πρόσθετη αμοιβή. Οι δικηγόροι έχουν υποχρέωση να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας του Πανεπιστημίου Πατρών στην Πανεπιστημιούπολη του Ρίου και να βρίσκονται στη διάθεση του Πανεπιστημίου όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας της Υπηρεσίας και σε κάθε περίπτωση για χρόνο που να ανταποκρίνεται στις εκάστοτε υπάρχουσες υπηρεσιακές συνθήκες, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον Οργανισμό Διοικητικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος, όπως εκάστοτε ισχύει, και τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων, όπως εκάστοτε ισχύουν.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για την πρόσληψή τους που πρέπει να απευθύνεται στο: Πανεπιστήμιο Πατρών, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Πανεπιστημιούπολη Ρίο Πάτρας.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής είναι τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης σε εφημερίδα του ημερήσιου τύπου, που εκδίδεται στην έδρα του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών. Όσες αιτήσεις υποβληθούν μεταγενέστερα θεωρούνται εκπρόθεσμες και απορρίπτονται.

Την αίτηση υποβάλλει ο υποψήφιος είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών, μέσω του Τμήματος Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης και Αρχείου στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πατρών, Κτίριο Α’ Διοίκησης, Ισόγειο, Πανεπιστημιούπολη, Ρίο Πάτρας, ΤΚ 26504. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίο μετά την αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη

- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Πρόσφατες αναρτήσεις

- Διαφήμιση -