fbpx
Τετάρτη, 24 Ιουλίου, 2024

Στην κάλπη 26 και 27 Μαΐου οι Συμβολαιογράφοι

Χρόνος ανάγνωσης 6 λεπτά
Χρόνος ανάγνωσης 6 λεπτά

Δείτε επίσης

Στην κάλπη προσέρχεται σήμερα, Κυριακή 26 Μαΐου, και αύριο, Δευτέρα 27 Μαΐου, ο συμβολαιογραφικός κόσμος, και δη τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών – Πειραιώς – Αιγαίου και Δωδεκανήσου, που συνιστούν τη συντριπτική πλειοψηφία του κλάδου. Οι αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν στα γραφεία του Συλλόγου (οδός Γ. Γενναδίου 4 – Αθήνα) από την ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου. Σημειώνεται ότι η ψηφοφορία γίνεται με ομοιόμορφα ψηφοδέλτια, ξεχωριστά για τον Πρόεδρο και ξεχωριστά για τους συνδυασμούς υποψηφίων συμβούλων ή για τους μεμονωμένους υποψηφίους.

Στη μάχη ρίχνονται, μεταξύ άλλων, η «Ενωτική Παρέμβαση Συμβολαιογράφων» (επικεφαλής ο νυν Πρόεδρος Γιώργος Ρούσκας), «Λόγω Τιμής» (Χριστίνα Μάνδρου), «Συμβολαιογραφία με Μέλλον» (Αντωνιάδου, Βενίτη κ. άλ.), «Σύγχρονη Μαχόμενη Συμβολαιογραφία» (Καρινιωτάκη, Κασιμάτη, Κωνσταντινίδης κ. άλ.), «Αγωνιστική Κίνηση Συμβολαιογράφων» (Λ. Αθανασάκης).

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Συμβολαιογράφων Αθήνας Γιώργος Ρούσκας ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Σύμφωνα με τη σχετική – ως προς τις αρχαιρεσίες – ανακοίνωση:

Δικαίωμα να εκλέγουν έχουν όλοι οι συμβολαιογράφοι, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του Συλλόγου (άρθρο 2 παρ. 1 του Π.Δ. 36/1999 ΦΕΚ 42 Α’ της 4.3.1999).

Δικαίωμα να εκλέγονται Πρόεδρος ή Σύμβουλοι έχουν οι συμβολαιογράφοι, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του Συλλόγου και έχουν συμπληρώσει διετή υπηρεσία συμβολαιογράφου (άρθρο 2 παρ. 2 του Π.Δ. 36/1999).

Στερούνται του δικαιώματος να εκλέγουν και να εκλέγονται εκείνοι οι οποίοι διατελούν κατά το χρόνο υποβολής υποψηφιοτήτων ή διενέργειας των αρχαιρεσιών σε προσωρινή παύση ή σε αργία (άρθρο 2 παρ. 3 του Π.Δ. 36/1999).

Η εκλογή προς ανάδειξη Προέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διεξάγεται χωριστά για τον Πρόεδρο και χωριστά για τους συμβούλους  (άρθρο 4 παρ.1 του Π.Δ.36/1999).

Η ψηφοφορία γίνεται με ομοιόμορφα ψηφοδέλτια ξεχωριστά για τον Πρόεδρο και ξεχωριστά για τους συνδυασμούς υποψηφίων συμβούλων ή για τους μεμονωμένους υποψηφίους. Τα ψηφοδέλτια είναι έντυπα, ξεχωριστά για κάθε υποψήφιο και κατασκευάζονται με μέριμνα και δαπάνες του Συλλόγου, όπως και οι αντίστοιχοι φάκελοι. Πλήρης σειρά ψηφοδελτίων και φακέλων αποστέλλεται έγκαιρα με φροντίδα του Συλλόγου σε κάθε έναν από τους εκλογείς που ψηφίζουν με συστημένη επιστολή (βλέπε κατωτέρω οδηγία υπ΄ αρ. 7). Κάθε υποψήφιος Πρόεδρος, συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος σύμβουλος μπορεί να παραλάβει από το Σύλλογο αρκετά ψηφοδέλτια για τις εκλογικές του ανάγκες. Τα ψηφοδέλτια και οι φάκελοι σφραγίζονται με τη σφραγίδα του Συλλόγου (άρθρο 4 του Π.Δ. 36/1999).

Η συμβολαιογράφος Χριστίνα Μάνδρου. ΑΠΕ-ΜΠΕ/TSOMOKOS/ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΑΚΕΑΣ

Υποχρεωτική η αυτοπρόσωπη προσέλευση

Την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών είναι υποχρεωτική η αυτοπρόσωπη προσέλευση στις αρχαιρεσίες των μελών του Συλλόγου που κατοικούν στην περιφέρειά του και σε απόσταση μέχρι εκατό (100) χιλιομέτρων από την έδρα του (Γ. Γενναδίου 4 – Αθήνα), όπου βρίσκεται και το κατάστημα ψηφοφορίας (άρθρο 6 παρ. 1,2,3 και 4 του Π.Δ. 36/1999).

Εκείνοι, οι οποίοι δεν προσέρχονται στις αρχαιρεσίες λόγω αποδεικνυομένου σοβαρού κωλύματος ή κατοικούν σε απόσταση μεγαλύτερη των εκατό (100) χιλιομέτρων από το κατάστημα ψηφοφορίας ή δεν επικοινωνούν χερσαία με αυτό, πλην των συμβολαιογράφων της νήσου Σαλαμίνας, είναι δυνατόν να ψηφίσουν με συστημένη επιστολή (άρθρο 6 παρ. 1, 5 και 6 του Π.Δ. 36/1999).

Επεξήγηση: Δηλαδή, εκλογείς που κατοικούν σε απόσταση μικρότερη των 100 χλμ. από το κατάστημα ψηφοφορίας ή στη νήσο Σαλαμίνα και δεν μπορούν να προσέλθουν στις αρχαιρεσίες λόγω αποδεικνυομένου σοβαρού κωλύματος (π.χ. ασθένειας, εγχειρήσεως, απουσίας στο εξωτερικό κλπ.), στους οποίους δεν αποστέλλεται έντυπο εκλογικό υλικό, διότι σύμφωνα με το νόμο θα έπρεπε αυτοπροσώπως να προσέλθουν στις εκλογές (οδηγία 7 παρ.1), δύνανται έγκαιρα να ζητήσουν και να προμηθευθούν αυτό από τα γραφεία του Συλλόγου και  να ψηφίσουν με συστημένη επιστολή (βλ. κατωτέρω παρ. Β’), εσωκλείοντας και το σχετικό αποδεικτικό του κωλύματος (ιατρική βεβαίωση, φωτοτυπία εισιτηρίου κ.λ.π.).

Η διαδικασία

Κατά την ημέρα της ψηφοφορίας ο εκλογέας εμφανίζεται στην Εφορευτική Επιτροπή, η οποία, αφού διαπιστώσει τα στοιχεία της ταυτότητάς του, παραδίδει σ΄ αυτόν πλήρη σειρά ψηφοδελτίων και δύο  φακέλους. Στη συνέχεια ο εκλογέας αποσύρεται σε ιδιαίτερο χώρο, όπου επιλέγει από τους υποψήφιους Πρόεδρο και  Συμβούλους, αυτούς που προτιμά. Ο εκλογέας σημειώνει με σταυρό που θέτει δίπλα στο όνομα του υποψηφίου το σύμβουλο που επιλέγει. Μπορεί να σημειώσει τόσους σταυρούς όσους και ο αριθμός των συμβούλων που εκλέγονται. Δεν απαιτείται από τον εκλογέα η σημείωση σταυρού προτίμησης για τον υποψήφιο Πρόεδρο, όπως επίσης και σε περίπτωση επιλογής μεμονωμένου υποψηφίου συμβούλου. Στις περιπτώσεις αυτές ο εκλογέας ψηφίζει επιλέγοντας μόνο το αντίστοιχο ψηφοδέλτιο.

Τα ψηφοδέλτια τοποθετούνται  στους αντίστοιχους φακέλους, οι οποίοι φέρουν τυπωμένη στην μπροστινή τους όψη οι μεν τη λέξη ΠΡΟΕΔΡΟΣ, οι δε τη λέξη ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ και διατίθενται στους ψηφοφόρους από την Εφορευτική Επιτροπή. Κατόπιν οι φάκελοι αυτοί κλείνονται και ρίπτονται από τον ίδιο τον ψηφοφόρο υποχρεωτικά στις αντίστοιχες ψηφοδόχους (άρθρο 6 του Π.Δ. 36/1999).

Επισημαίνεται ότι οι εκλογείς πρέπει να έχουν μαζί τους το δελτίο της αστυνομικής ή επαγγελματικής τους ταυτότητας, που θα επιδεικνύουν στην Εφορευτική Επιτροπή ή οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο για τη διαπίστωση των στοιχείων τους.

Οι εκλογείς που ψηφίζουν με συστημένη επιστολή (βλέπε ανωτέρω οδηγία υπ΄αρ.7 παρ. 2), αφού τοποθετήσουν τα ψηφοδέλτια, τα οποία επιλέξουν στους αντίστοιχους φακέλους με τις ενδείξεις «ΠΡΟΕΔΡΟΣ» και «ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ» και τους κλείσουν, τους τοποθετούν σε άλλο μεγαλύτερο αδιαφανή φάκελο, στον οποίο αναγράφουν τα πλήρη στοιχεία τους (δηλ. το ονοματεπώνυμο, την πλήρη διεύθυνση και την έδρα του αποστολέα) και τον σφραγίζουν με την υπηρεσιακή τους σφραγίδα (στρογγυλή).  Ο φάκελος αυτός φέρει  προτυπωμένες τις ενδείξεις: ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ.   Προς το Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου και Δωδεκανήσου, Γ. Γενναδίου 4 – Τ.Κ. 10678- Αθήνα. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ.

Οι φάκελοι αυτοί πρέπει να σταλούν ταχυδρομικά από τους ανωτέρω εκλογείς έγκαιρα, ώστε να φτάσουν στο Σύλλογο το αργότερο μέχρι την ημέρα των αρχαιρεσιών (Δευτέρα 27 Μαΐου 2024).  Συστημένες επιστολές που θα παραλαμβάνονται μετά το τέλος της ψηφοφορίας, δεν θα αποσφραγίζονται και θα επιστρέφονται στους αποστολείς. Οι εκλογείς που ψηφίζουν με συστημένη επιστολή μπορούν να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία SPEEDEX COURIER με χρέωση του Συλλόγου.

ΠΡΟΣΟΧΗ:   Τονίζεται ότι ο εκλογέας δεν πρέπει να διαγράψει από το ψηφοδέλτιο το όνομα ενός ή περισσοτέρων συμβούλων και να προσθέσει στη θέση τους ονόματα άλλων υποψηφίων ή να βάλει δύο ψηφοδέλτια μέσα στον ίδιο φάκελο.  Τέτοια ενέργεια συνεπάγεται την ακυρότητα του ψηφοδελτίου.  Άκυρο είναι επίσης και το ψηφοδέλτιο που αναγράφει ονόματα μη ανακηρυχθέντων υποψηφίων ή που φέρει διακριτικά σημεία (άρθρο 8 παρ. 1 του Π.Δ. 36/1999).

Οι αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν στα γραφεία του Συλλόγου (οδός Γ. Γενναδίου 4 – Αθήνα) από την ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου, την 26η Μαΐου (ημέρα Κυριακή) και 27η Μαΐου (ημέρα Δευτέρα) 2024 (άρθρο 104 παρ. 2 του Ν. 2830/2000).  Τέλος, τονίζεται ότι απαγορεύεται η ανάρτηση, η τοιχοκόλληση, η αναγραφή οποιουδήποτε εντύπου, εικόνας, συνθήματος ή άλλου σημείου προεκλογικού περιεχομένου μέσα ή έξω από το εκλογικό κατάστημα.  Επίσης απαγορεύεται κάθε προεκλογική δραστηριότητα τις ημέρες των εκλογών στο χώρο του εκλογικού κέντρου (άρθρο 5 παρ. 5 του Π.Δ. 36/1999).

Αν κατά τις αρχαιρεσίες δεν επιτευχθεί η εκλογή Προέδρου, επειδή κανένας από τους υποψηφίους δεν συγκέντρωσε το μισό συν ένα των έγκυρων ψηφοδελτίων, η εκλογή επαναλαμβάνεται την επομένη ή μεθεπομένη Κυριακή, ύστερα από πρόσκληση του Συλλόγου προς τα μέλη του, που αποστέλλεται ταχυδρομικά. Στην περίπτωση αυτή η εκλογή περιορίζεται μεταξύ των δύο, οι οποίοι έχουν σχετικώς πλειοψηφήσει. Σε περίπτωση ισοψηφίας περισσοτέρων στις δύο πρώτες θέσεις η εκλογή διεξάγεται μεταξύ αυτών. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι διαγράφονται από τον κατάλογο.  Πρόεδρος κατά την επαναληπτική εκλογή εκλέγεται εκείνος ο οποίος έχει συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους.  Εάν στην επαναληπτική εκλογή υπάρξει ισοψηφία, γίνεται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή για την εκλογή Προέδρου (άρθρα 7 και 9 του Π.Δ. 36/1999).

- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Πρόσφατες αναρτήσεις

- Διαφήμιση -