fbpx
Πέμπτη, 13 Ιουνίου, 2024

Διοικητικό Εφετείο Αθηνών: «Δικαίωση» συνδικαλιστή Πυρονόμου – Δεν προέκυψαν πειθαρχικά παραπτώματα

Η δημόσια κριτική που άσκησε δεν έγινε με ύφος οξύ και εριστικό και κατά τρόπο που αποδεικνύει έλλειψη προσήκοντος σεβασμού προς την προϊσταμένη αρχή ή με σκόπιμη χρήση αβάσιμων επιχειρημάτων

Χρόνος ανάγνωσης 4 λεπτά
Χρόνος ανάγνωσης 4 λεπτά

Δείτε επίσης

Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών ανέτρεψε απόφαση του Διοικητή της Διοίκησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αθηνών με την οποία Πυρονόμος με συνδικαλιστική δράση υποχρεώθηκε στην καταβολή προστίμου για δήθεν πειθαρχικά παραπτώματα (ΔΕφΑθ 1517/2023).

Σε πρώτη φάση το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών σημείωσε ότι, η πειθαρχία εντός του πυροσβεστικού σώματος νοείται ως η ενσυνείδητη, πρόθυμη και χωρίς αντιλογία υπακοή κάθε πυροσβεστικού υπαλλήλου προς τους ανωτέρους του, η άμεση εκτέλεση των διαταγών τους που αφορούν στην εφαρμογή των νόμων, των κανονισμών και των διαταγών της υπηρεσίας, ο σεβασμός των κατωτέρων προς τους ανωτέρους εντός και εκτός υπηρεσίας, η αξιοπρεπής και κόσμια συμπεριφορά των ανωτέρων προς τους κατωτέρους, καθώς και η πολιτισμένη και άψογη συμπεριφορά των πυροσβεστικών υπαλλήλων προς του πολίτες.

Το Δικαστήριο κάνοντας λόγο για πειθαρχικά παραπτώματα τόνισε ότι μεταξύ άλλων είναι η παράβαση της υπηρεσιακής εχεμύθειας, η ανευλαβής ή αντιπειθαρχική συμπεριφορά, η δημόσια -προφορική ή έγγραφη- άσκηση κριτικής των πράξεων της προϊσταμένης υπηρεσίας ή οποιουδήποτε πυροσβεστικού υπαλλήλου με εκφράσεις ή λόγους που αποδεικνύουν έλλειψη σεβασμού ή με σκόπιμη χρήση αβάσιμων επιχειρημάτων, η από πρόθεση ή αμέλεια πράξη ή παράλειψη με αποτέλεσμα τη βλάβη συναδέλφων του ή της υπηρεσίας, η δημοσίευση στον τύπο ή άλλο μέσο, πληροφοριών που αφορούν εσωτερικά θέματα της υπηρεσίας ή έχουν σχέση με την ιδιωτική ή υπηρεσιακή ζωή των πυροσβεστικών υπαλλήλων. Κάποιες, μάλιστα, από τις πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται στο πυροσβεστικό προσωπικό είναι η παρατήρηση, η επίπληξη, το πρόστιμο μέχρι ένα μηνιαίο βασικό μισθό του τιμωρουμένου, η αργία με πρόσκαιρη παύση, η αργία με απόλυση, καθώς και η απόταξη. Βέβαια, μεταξύ των ποινών, είναι σαφές ότι το πρόστιμο επιβάλλεται για σοβαρότερα παραπτώματα περί την εκτέλεση των καθηκόντων, τη συμπεριφορά, την τάξη, την εμφάνιση και την παράσταση γενικά του πυροσβεστικού υπαλλήλου, εντός και εκτός της υπηρεσίας.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, με πράξη του Διοικητή της Διοίκησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αθηνών, ο εν λόγω Πυρονόμος κλήθηκε να απολογηθεί εγγράφως σχετικά με τη δημόσια καταγγελία του περί δίκαιης και ίσης μεταχείρισης για την απόδοση χρηματικών βοηθημάτων σε συναδέλφους, με αναφορές (του) προς τον Υπαρχηγό του ΠΣ και πρώην Αρχηγούς για επιλεκτική, αυθαίρετη μετακίνηση υπαλλήλου, που κατά τον ίδιο συνιστούσε εργασιακό εκφοβισμό και πραγματοποιήθηκε για παραδειγματισμό των υπόλοιπων υπαλλήλων. Εν συνεχεία ο Πυρονόμος, ανταποκρινόμενος στην κλήση αυτή, με έγγραφη απολογία του υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη ανάρτηση αποτελεί δελτίο τύπου το οποίο υπέγραψε ως τακτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Συνδικαλιστικής Οργάνωσης και ως επικεφαλής εκλογικού συνδυασμού, καθώς και ότι η έκφραση γνώμης στο πλαίσιο της συνδικαλιστικής του ιδιότητας δεν αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα. Κατόπιν τούτων, με την προσβαλλόμενη απόφαση του Διοικητή της Διοίκησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αθηνών τιμωρήθηκε με την πειθαρχική ποινή του προστίμου, ύψους πενήντα (50) ευρώ – ποινή που επικυρώθηκε με απόφαση του Διοικητή της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Αττικής.

Παρόλα αυτά, σύμφωνα με το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, δεν προέκυψε ότι τα ζητήματα της απόδοσης των χρηματικών βοηθημάτων του Ταμείου Αλληλοβοήθειας του Πυροσβεστικού Σώματος και της υπηρεσιακής μετακίνησης πυροσβεστικού υπαλλήλου, στα οποία αναφέρθηκε ο εν λόγω Πυρονόμος με τη δημόσια καταγγελία του, αποτελούν πληροφορίες που, εκ της φύσης τους: α) σχετίζονται με την ανατεθειμένη σε αυτόν υπηρεσία και περιήλθαν σε γνώση του δια της υπηρεσιακής οδού, β) αφορούν εσωτερικά θέματα της Υπηρεσίας ή έχουν σχέση με την ιδιωτική ζωή πυροσβεστικών υπαλλήλων και γ) είχαν ως αποτέλεσμα τη βλάβη της Υπηρεσίας ή συναδέλφων του, ώστε να μπορεί να στοιχειοθετηθεί η αντικειμενική υπόσταση των αποδιδόμενων σε αυτόν αδικημάτων της παράβασης της υπηρεσιακής εχεμύθειας, της δημοσίευσης πληροφοριών που αφορούν εσωτερικά θέματα της υπηρεσίας ή έχουν σχέση με την ιδιωτική ζωή των πυροσβεστικών υπαλλήλων και της διενέργειας πράξης με αποτέλεσμα τη βλάβη των συναδέλφων του ή της υπηρεσίας.

Περαιτέρω, δεν προέκυψε ότι οι αναφορές του αιτούντος προς τον νυν Υπαρχηγό του ΠΣ και πρώην Αρχηγούς, με τις οποίες εκφράζονται ρητώς οι «υποψίες» των συναδέλφων του για επιλεκτική, αυθαίρετη μετακίνηση υπαλλήλου και διατυπώνεται η υποκειμενική γνώμη του ίδιου για επιχειρούμενο εργασιακό εκφοβισμό και εργασιακή εξόντωση του μετακινούμενου υπαλλήλου και παραδειγματισμό των υπόλοιπων υπαλλήλων, γίνονται με ύφος οξύ και εριστικό και κατά τρόπο που αποδεικνύει έλλειψη του προσήκοντος σεβασμού προς την προϊσταμένη αρχή ή με σκόπιμη χρήση αβάσιμων επιχειρημάτων, ώστε να μπορεί να στοιχειοθετηθεί η αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση πειθαρχικών αδικημάτων.

Έτσι λοιπόν, το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η προσβαλλόμενη απόφαση στερείται νόμιμης αιτιολογίας και πρέπει να ακυρωθεί.

Δείτε την απόφαση στη Qualex: ΔΕφΑθ 1517/2023

- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Πρόσφατες αναρτήσεις

- Διαφήμιση -