fbpx
Τετάρτη, 24 Ιουλίου, 2024

Σε δημόσια διαβούλευση το ν/σ για την ενίσχυση των τουριστικών υποδομών και της τουριστικής εκπαίδευσης

Εκσυγχρονίζεται το θεσμικό πλαίσιο για τους ξεναγούς, βελτιώνεται το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τους παρόχους ιατρικού τουρισμού, ενώ δίνεται επίσης ώθηση σε ειδικότερες μορφές τουρισμού, όπως ο οινοτουρισμός και ο αλιευτικός τουρισμός

Χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά
Χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά

Δείτε επίσης

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε την Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024 το νομοσχέδιο του Υπουργείου Τουρισμού με τίτλο «Ενίσχυση των τουριστικών υποδομών και της τουριστικής εκπαίδευσης, επικαιροποίηση του πλαισίου άσκησης του επαγγέλματος των ξεναγών και των χρονομεριστικών μισθώσεων, ρυθμίσεις τουριστικών φορέων και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση του τουρισμού».

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι, στο πλαίσιο της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης: 

α) η επίλυση: αα) των πολεοδομικών και αδειοδοτικών ζητημάτων που αντιμετωπίζουν τα τουριστικά καταλύματα, αβ) των προβλημάτων χωροθέτησης που ανακύπτουν στις τουριστικές λιμενικές εγκαταστάσεις, καθώς και αγ) των κωλυμάτων περιβαλλοντικής αδειοδότησης που προκύπτουν στα ορειβατικά καταφύγια,

β) η προώθηση ειδικότερων μορφών εναλλακτικού τουρισμού, ιδίως δε: βα) του ιατρικού τουρισμού, ββ) των κέντρων αναζωογόνησης (spa), βγ) του οινοτουρισμού, και βδ) του αλιευτικού τουρισμού,

γ) η ενίσχυση της τουριστικής εκπαίδευσης μέσα από τη στήριξη των σπουδαστών του κλάδου και των ίδιων των σχολών,

δ) ο εκσυγχρονισμός του πλαισίου που διέπει το επάγγελμα των ξεναγών και των χρονομεριστικών μισθώσεων, 

ε) η βελτίωση της λειτουργίας των δημόσιων φορέων τουρισμού και ιδίως: στα) των Οργανισμών Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού και στβ) του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, 

στ) η αντιμετώπιση ειδικότερων ζητημάτων που δυσχεραίνουν την εύρυθμη ανάπτυξη του τουρισμού.  

Αντικείμενο του νομοσχεδίου είναι:

α) η δημιουργία ενός διακριτού τουριστικού προϊόντος (glamorous camping/glamping),

β) η απλοποίηση της διαδικασίας χωροθέτησης – δημιουργίας πλωτών εξέδρων – εντός τουριστικών λιμένων, μέσω της τροποποίησης του Ν 2160/1993, καθώς και η έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί τουριστικών εγκαταστάσεων, ιδίως όσον αφορά στη διαδικασία της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων,

γ) η ρύθμιση του ελέγχου επί της πιστοποίησης των παρόχων ιατρικού τουρισμού και της διαδικασίας αναγνώρισης των ιαματικών φυσικών πόρων, η τροποποίηση του Ν 4442/2016 για την υπαγωγή και συνακόλουθα η απλούστευση της παροχής υπηρεσιών κέντρων αναζωογόνησης («spa»), καθώς και η οριοθέτηση της πρόσβασης σε οινοτουριστικές εγκαταστάσεις και στις υδατοκαλλιέργειες, 

δ) η κατοχύρωση δικαιωμάτων σε μαθητές και πτυχιούχους των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού αντίστοιχων με αυτά που χορηγούνται σε μαθητές και πτυχιούχους σχολών αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, καθώς και η προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού, καθώς και επιλογής Διευθυντών, για τη στελέχωση των Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Τουρισμού,

ε) η θέσπιση ενός νέου και σύγχρονου νομοθετήματος για τους ξεναγούς,

στ) η τροποποίηση του Ν 1652/1986 για τις χρονομεριστικές μισθώσεις, ώστε να συμβαδίζουν με το ευρύτερο σύγχρονο ευρωπαϊκό πλαίσιο,  

ζ) η θέσπιση και τροποποίηση διατάξεων για την ενίσχυση τουριστικών φορέων και την αντιμετώπιση γενικότερων προβλημάτων που ανέκυψαν στον τουρισμό.

Τα προβλήματα που επιχειρεί να επιλύσει το νομοσχέδιο

Αρχικώς, βελτιώνεται το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις πολυτελείς κατασκηνώσεις («glamping»), τη μακροχρόνια εκμίσθωση τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών και τα ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας («condo hotels»). Αντιμετωπίζεται το ζήτημα της έλλειψης διαθέσιμων θέσεων ελλιμενισμού με την πρόβλεψη δυνατότητας τοποθέτησης πλωτών προβλητών εντός μαρίνων και καταφυγίων και της αδυναμίας τροποποίησης της χωροθέτησης των ξενοδοχειακών λιμένων. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα να κατασκευαστούν ειδικές εγκαταστάσεις που είναι απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία των τουριστικών λιμένων. Τέλος, παρατείνεται η προθεσμία συμμόρφωσης των ορειβατικών καταφυγίων με τις ισχύουσες προδιαγραφές.

Επιδιώκεται επίσης η βελτίωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τους παρόχους ιατρικού τουρισμού, απλοποιείται το πλαίσιο που διέπει τα κέντρα αναζωογόνησης (spa) και δίνεται ώθηση σε ειδικότερες μορφές τουρισμού, όπως ο οινοτουρισμός και ο αλιευτικός τουρισμός, ενώ παράλληλα επέρχεται εξειδίκευση και βελτίωση της ποιότητας του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος με τη θέσπιση Σήματος Επισκέψιμου Αποσταγματοποιείου-Ποτοποιείου.

Ακολούθως, δίνεται λύση στην άνιση αντιμετώπιση των σπουδαστών των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, ιδίως όσον αφορά την παροχή και σ’ αυτούς, δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και μειωμένου κομίστρου στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Παράλληλα αντιμετωπίζεται η υποστελέχωση του προσωπικού των εν λόγω σχολών, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στον ρόλο τους.

Επιπλέον, επικαιροποιείται το απαρχαιωμένο θεσμικό πλαίσιο, που διέπει το επάγγελμα του ξεναγού, το οποίο δεν είναι ικανό να ρυθμίσει αποτελεσματικά τα ζητήματα που σχετίζονται με το εν λόγω επάγγελμα, οδηγώντας σε δυσχέρειες παρακολούθησης και εξασφάλισης της ποιότητας των σχετικών υπηρεσιών. Όπως επίσης επικαιροποιείται το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις χρονομεριστικές μισθώσεις του Ν 1652/1986, για την καλύτερη επίβλεψη και ρύθμιση του συγκεκριμένου κλάδου.

Σημειώνεται ότι η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Τρίτη, 25 Ιουνίου 2024 και ώρα 09.00.

Δείτε το νομοσχέδιο εδώ

- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Πρόσφατες αναρτήσεις

- Διαφήμιση -