fbpx
Τετάρτη, 29 Μαΐου, 2024

Υπάλληλος του e-ΕΦΚΑ ασφάλιζε παρανόμως αλλοδαπούς πολίτες – Αγνοούσε τη νομοθεσία (ΔΕφΑθ 1367/2023)

Με Ένορκη Διοικητική εξέταση διαπιστώθηκε ελλιπής οργάνωση, άγνοια βασικών εγκυκλίων, γενικών εγγράφων και νόμων από τους υπαλλήλους, καθώς και απουσία υπηρεσιακού ενδιαφέροντος

Χρόνος ανάγνωσης 4 λεπτά
Χρόνος ανάγνωσης 4 λεπτά

Δείτε επίσης

Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών απέρριψε την προσφυγή υπαλλήλου του e-ΕΦΚΑ η οποία επεδίωξε να ακυρώσει τη σε βάρος της πειθαρχική ποινή προστίμου ίσου με τις αποδοχές ενός μηνός. Όπως διαπιστώθηκε, η υπάλληλος παρανόμως προχώρησε στην ασφάλιση αλλοδαπών τρίτων χωρών, δεδομένου ότι οι τελευταίοι δεν πληρούσαν τις νόμιμες προϋποθέσεις για να υπαχθούν στην ασφάλιση του πρώην ΟΑΕΕ. Μάλιστα, στο πλαίσιο Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε ότι στο εν λόγω Τμήμα η εργασία διεξαγόταν εμπειρικά, χωρίς ουσιαστική νομοθετική κατάρτιση των υπαλλήλων (ΔΕφΑθ 1367/2023).

Από την προφορική καταγγελία στην απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών

Κατόπιν προφορικής καταγγελίας πολίτη, πραγματοποιήθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση για να διαπιστωθεί αν μεγάλος αριθμός αλλοδαπών τρίτων χωρών παράνομα υπήχθησαν στην ασφάλιση του πρώην Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) από το Γ΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Βορείου Τομέα (e-ΕΦΚΑ).

Ειδικότερα, από δειγματοληπτικό έλεγχο 216 ατομικών φακέλων ασφαλισμένων διαπιστώθηκε μεταξύ άλλων ότι σε 71 περιπτώσεις αλλοδαποί τρίτων χωρών κακώς υπήχθησαν στην ασφάλιση του πρώην ΟΑΕΕ, δεδομένου ότι δεν έφεραν αποδεκτή άδεια εργασίας.

Εν συνεχεία, αφού ελήφθησαν υπόψη μαρτυρικές καταθέσεις, μεταξύ των οποίων και η κατάθεση της υπαλλήλου, η ΕΔΕ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι στο συγκεκριμένο Τμήμα υπήρχε ελλιπής οργάνωση, ανεπαρκής ενημέρωση και εκπαίδευση των υπαλλήλων, όπως επίσης και έλλειψη υπηρεσιακού ενδιαφέροντος και ζήλου, ώστε να αγνοούνται βασικές εγκύκλιοι, γενικά έγγραφα και νόμοι, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα η εργασία να γίνεται εμπειρικά και χωρίς ουσιαστική νομοθετική κατάρτιση.

Πιο συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι η υπάλληλος, ως αρμόδια του συγκεκριμένου Τμήματος, ευθύνεται για την έκδοση 27 προσωρινών βεβαιώσεων που αφορούσαν συγκεκριμένους αλλοδαπούς ασφαλισμένους. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι αυτή φέρεται να έχει υπογράψει πράξη εγγραφής του ασφαλισμένου, ο οποίος, αν και δεν διέθετε ασφαλιστική ικανότητα από το πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, έλαβε, παρόλα αυτά, παροχές την 1.10.2019, ποσού 10 ευρώ, προκαλώντας αντίστοιχη οικονομική ζημία σε βάρος του e-ΕΦΚΑ. Ομοίως, διαπιστώθηκε ότι φέρεται να έχει υπογράψει έγγραφο για τον ανωτέρω ασφαλισμένο, δυνάμει του οποίου αυτός έλαβε παροχές (νοσηλείας) τον Σεπτέμβριο του 2019, συνολικού ποσού 337 ευρώ, και συνεπώς η συνολική οικονομική ζημία του Φορέα, συνεπεία των πράξεων και παραλείψεων της προσφεύγουσας να ανέλθει στο ποσό των 347 ευρώ.

Μάλιστα, στην κατάθεσή της, κατά τη διενέργεια της ΕΔΕ, η υπάλληλος τόνισε ότι η οικεία εγκύκλιος της Διεύθυνσης Ασφάλισης που αναφέρεται στις άδειες διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών ήταν ασαφής, την εφάρμοζε όμως όπως και όλοι οι άλλοι, στην άδεια παραμονής έλεγχε μόνο αν είναι σε ισχύ, δεν γνώριζε ότι η άδεια παραμονής για εξαρτημένη εργασία δεν δίνει το δικαίωμα στον υπήκοο τρίτης χώρας για άσκηση εμπορικής δραστηριότητας, δεν είχε ενημερωθεί για τη συγκεκριμένη εγκύκλιο για τους αλλοδαπούς, παραλάμβανε τις Εγκυκλίους από τον Προϊστάμενο χωρίς υπογραφή, τα δικαιολογητικά που πρέπει να ελέγχει ήταν αναρτημένα από τον Προϊστάμενο στο τμήμα, η παράτυπη ασφάλιση στον οργανισμό πίστευε ότι επιφέρει έσοδα στον οργανισμό από εισφορές και όχι ζημία σ’ αυτόν και θεωρούσε ότι ενεργούσε σωστά, αφού ο Προϊστάμενός της δεν είχε εκφράσει παράπονα για τον τρόπο λειτουργίας της.

Ενόψει αυτών, σύμφωνα με το πόρισμα της ΕΔΕ, διαπιστώθηκε ότι η προσφεύγουσα υπέπεσε σε πειθαρχικά παραπτώματα λόγω παράβασης των υπαλληλικών της καθηκόντων.

Εν συνεχεία, με απολογητικό της υπόμνημα, η ίδια, μεταξύ άλλων, ισχυρίστηκε ότι τηρούσε πιστά τις διαδικασίες διεκπεραίωσης των υποθέσεων των ασφαλισμένων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Καθημερινά, στο κρίσιμο χρονικό διάστημα υποβάλλονταν 10-30 αιτήματα εγγραφών, επανεγγραφών, διαγραφών και λοιπών ασφαλιστικών περιπτώσεων προς διεκπεραίωση. Τα περισσότερα από αυτά διεκπεραιώνονταν άμεσα, υπήρχαν δε στιγμές που περίμεναν και 50 πολίτες στον γκισέ προς υποβολή αιτημάτων. Αυτό συνέβαινε καθημερινά, με αποτέλεσμα να δημιουργεί εντάσεις μεταξύ ασφαλισμένων και υπαλλήλων για την πολύωρη αναμονή, κόπωση των υπαλλήλων και αφόρητη πίεση, ενώ το προσωπικό ήταν λίγο για να αντιμετωπίσει τα τόσα αιτήματα. Αυτό δημιούργησε σε ορισμένες περιπτώσεις, παρότι γινόταν έλεγχος των δικαιολογητικών, λάθη στον έλεγχο των αδειών διαμονής που διέφευγαν της προσοχής τους, όπως εκ των υστέρων αποκαλύφθηκε. Σε καμία όμως περίπτωση δεν έγινε εσκεμμένα, αλλά διέφευγαν λόγω υπερβολικού φόρτου εργασίας.

Ακολούθως, ο Διοικητής του e-ΕΦΚΑ έκρινε ότι οι κρίσιμες πράξεις και παραλείψεις της προσφεύγουσας στοιχειοθετούν τα πειθαρχικά παραπτώματα των άρθρων 106, 107 παρ. 1 εδ. β’, κη’ του Ν 3528/2007, σταθμίζοντας δε περαιτέρω το σύνολο των στοιχείων του πειθαρχικού φακέλου της υπόθεσης και συνεκτιμώντας την υπηρεσιακή πορεία και την εν γένει διαγωγή της προσφεύγουσας, επέβαλε σ’ αυτήν την πειθαρχική ποινή του προστίμου ίσιου με τις αποδοχές ενός (1) μηνός.

Με προσφυγή που άσκησε ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, η υπάλληλος ισχυρίστηκε μεταξύ άλλων ότι δεν είναι δυνατόν η Υπηρεσία να μέμφεται τους υπαλλήλους για έλλειψη υπηρεσιακού ενδιαφέροντος και ζήλου, αφού α) υπήρχε ασάφεια στο κανονιστικό πλαίσιο για την ασφάλιση αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών, β) μία ολόκληρη υπηρεσιακή μονάδα είχε αφεθεί να λειτουργεί με μόλις επτά υπαλλήλους, καλύπτοντας τα αντικείμενα του Μητρώου των εσόδων, των παροχών, της ασφάλισης, των συντάξεων κλπ., και γ) η Υπηρεσία δεν φρόντισε να επιμορφώσει και να εκπαιδεύσει τους «ανεπαρκείς» και «ανημέρωτους» υπαλλήλους. Περαιτέρω, δε, ισχυρίστηκε ότι η προσβαλλόμενη απόφαση εκδόθηκε καθ’ υπέρβαση των άκρων ορίων της διακριτικής ευχέρειας της Διοίκησης και κατά παράβαση της αρχής της αναλογικότητας, διότι η εν λόγω ποινή είναι δυσανάλογα αυστηρή προς το πειθαρχικό της παράπτωμα.

Τελικώς, το Διοικητικό Εφετείο, αφού απέρριψε τους ισχυρισμούς της προσφεύγουσας, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η πειθαρχική ποινή του προστίμου ίσου με τις αποδοχές ενός μηνός δεν παραβιάζει τις αρχές της αναλογικότητας.

Δείτε την απόφαση στη Qualex: ΔΕφΑθ 1367/2023 (Ακυρ)

- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Πρόσφατες αναρτήσεις

- Διαφήμιση -