fbpx
Πέμπτη, 13 Ιουνίου, 2024

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Προκήρυξη 2 θέσεων δικηγόρων με σύμβαση έμμισθης εντολής

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 2.12.2023 έως 2.1.2024

Χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά
Χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά

Δείτε επίσης

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού προκηρύσσει την πλήρωση δυο (2) οργανικών θέσεων Δικηγόρων, οι οποίοι θα εντάσσονται στη Διεύθυνση Επικεφαλής Νομικού, της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, της Επιτροπής Ανταγωνισμού, και ειδικότερα μίας (1) θέσης Δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω και μίας (1) θέσης Δικηγόρου παρ’ Εφέταις με σύμβαση έμμισθης εντολής, με βάση τις διατάξεις του Ν 3959/2011 ιδίως του άρθρου 21, όπως ισχύει και τις διατάξεις των άρθρων 42 έως 46 του Ν 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων», όπως ισχύει.

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Οι δικηγόροι υποχρεούνται να συνδράμουν στη δικαστική και εξωδικαστική εκπροσώπηση και υπεράσπιση των συμφερόντων της Επιτροπής Ανταγωνισμού και στην παροχή γνωμοδοτήσεων και νομικών συμβουλών στις οργανικές της μονάδες, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Διεύθυνσης Επικεφαλής Νομικού και του/της Προϊσταμένου/-ης της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, σε συνεργασία με το Γραφείο ΝΣΚ και τους τυχόν εξωτερικούς δικηγόρους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 20 του N 3959/2011.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ

Ενδεικτικά, στο αντικείμενό τους εντάσσονται τα ακόλουθα:

α) Η δικαστική και εξωδικαστική εκπροσώπηση και υπεράσπιση των συμφερόντων της ΕΑ και ιδίως:

αα) η παράσταση ενώπιον των πολιτικών, ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων, ιδίως στο Διοικητικό Εφετείο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, σε συνεννόηση με το Γραφείο ΝΣΚ και τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού.

ββ) η σύνταξη εισαγωγικών δικογράφων, υποβολή προτάσεων, η άσκηση ενδίκων βοηθημάτων και ενδίκων μέσων, ενώπιον κάθε Δικαστηρίου για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της ΕΑ, σε συνεννόηση με το Γραφείο ΝΣΚ και τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού.

γγ) ο χειρισμός εξώδικων διαφορών και ιδίως η εκπροσώπηση και η υποβολή υπομνημάτων ενώπιον διοικητικών και άλλων Αρχών, φυσικών ή/και νομικών προσώπων ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ημεδαπών ή αλλοδαπών.

δδ) η συγκέντρωση και αποστολή των στοιχείων των διοικητικών φακέλων των υποθέσεων που εκκρεμούν ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων και η σύνταξη εκθέσεων απόψεων για τους προβαλλόμενους νομικούς και πραγματικούς ισχυρισμούς, σε περίπτωση ενδίκων μέσων και βοηθημάτων κατά των αποφάσεων της ΕΑ, ενώπιον των διοικητικών Δικαστηρίων.

εε) η επικουρία των Διευθύνσεων Κλάδων-Τομέων του άρθρου 10 κατά τη διεξαγωγή των ερευνών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 39 του Ν 3959/2011.

στστ) η επικουρία του Προέδρου της ΕΑ και της ΓΔΑ επί θεμάτων που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή του εκάστοτε ισχύοντος Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΕΑ καθώς και των αποφάσεων της ΕΑ επί της Διαδικασίας Διευθέτησης Διαφορών, επί του Προγράμματος Επιείκειας και επί της Διαδικασίας Δεσμεύσεων.

ζζ) η επικουρία του Γραφείου Νομικού Συμβούλου κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και τυχόν εξωτερικών δικηγόρων κατά προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 20 του Ν 3959/2011, στον βαθμό που αυτό κρίνεται αναγκαίο από τον Πρόεδρο της ΕΑ

θθ) κάθε άλλο θέμα που χρήζει νομικής υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένης της νομικής επικουρίας της Διεύθυνσης Διοικητικής και Οικονομικής υποστήριξης.

γ) Η επεξεργασία και παροχή νομικών συμβουλών και γνώμης επί των συμβάσεων που συνάπτει η ΕΑ με τρίτους, των διοικητικών πράξεων, καθώς και των προκηρύξεων για την ανάθεση έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε τρίτους, σε συνεννόηση με το Γραφείο ΝΣΚ και τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού.

Οι δικηγόροι υποχρεούνται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στα Γραφεία της Διεύθυνσης Επικεφαλής Νομικού της Γενικής Διεύθυνσης της Επιτροπής Ανταγωνισμού στην έδρα της Υπηρεσίας στην οδό Κότσικα 1Α, Αθήνα, ΤΚ 104 34 για χρόνο που θα ανταποκρίνεται πλήρως στις εκάστοτε υπάρχουσες υπηρεσιακές ανάγκες, εφόσον δεν παρίσταται ανάγκη παράστασης ενώπιον δικαστικών, διοικητικών ή άλλων αρχών για υποθέσεις της ΕΑ.

- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Πρόσφατες αναρτήσεις

- Διαφήμιση -