fbpx
Πέμπτη, 13 Ιουνίου, 2024

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους – 38 οργανικές θέσεις

Ως ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024

Χρόνος ανάγνωσης 5 λεπτά
Χρόνος ανάγνωσης 5 λεπτά

Δείτε επίσης

Α. Προκηρύσσεται διαγωνισμός για την πλήρωση τριάντα οκτώ (38) κενών οργανικών θέσεων Δικαστικών Πληρεξουσίων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, οι οποίοι θα διοριστούν με τον βαθμό του Δόκιμου Δικαστικού Πληρεξούσιου.

Β. Ως ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ

1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Αθήνα, με βάση το πρόγραμμα που θα καταρτιστεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού, το οποίο θα τοιχοκολληθεί τρεις (3) ημέρες πριν από την έναρξη του διαγωνισμού στο κατάστημα της Κεντρικής Υπηρεσίας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

2. Η διαδικασία, το εξεταστικό κέντρο διεξαγωγής του διαγωνισμού, ο ορισμός των επιτηρητών, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια, η οποία αφορά στους υποψήφιους, στους όρους και στον τρόπο διεξαγωγής του διαγωνισμού, καθορίζονται με αποφάσεις της Επιτροπής Διαγωνισμού που αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

3. Στον διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι: i) Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 37 του Ν 4831/2021, α) έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή είναι ομογενείς που δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια, εφόσον αυτό προβλέπεται από ειδικό νόμο, β) ήταν ή είναι δικηγόροι ή είναι δικαστικοί λειτουργοί, γ) έχουν συμπληρώσει το 26ο έτος και δεν έχουν υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας τους, όπως αποδεικνύεται κατά τα οριζόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 37 του Ν 4831/2021, δ) έχουν άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ισπανικής ή ιταλικής γλώσσας, που αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 10 του ΠΔ 85/2022 και ii) στο πρόσωπό τους δεν συντρέχει κώλυμα από τα αναφερόμενα στο άρθρο 38 του Ν 4831/2021.

4. Τα απαιτούμενα προσόντα για τον διορισμό πρέπει να συντρέχουν κατά την ημέρα έναρξης του διαγωνισμού και κατά τον χρόνο του διορισμού. Το προσόν της ηλικίας πρέπει να υπάρχει κατά την ημέρα έναρξης του διαγωνισμού (παρ. 4 του άρθρου 37).

5. Τα κωλύματα διορισμού δεν πρέπει να υπάρχουν κατά την ημέρα έναρξης του διαγωνισμού και κατά την ημέρα του διορισμού (παρ. 2 του άρθρου 38).

6. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα της ηλεκτρονικής πύλης e-υπηρεσίες της ιστοσελίδας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους έως τη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2024 αίτηση συμμετοχής στον διαγωνισμό. Η σύνδεση στην ανωτέρω πλατφόρμα και η ταυτοποίηση των υποψηφίων γίνεται μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ), με τη χρήση προσωπικών κωδικών taxisnet.

Η αίτηση συμμετοχής συμπληρώνεται ηλεκτρονικά και με αυτήν υποβάλλονται τα κατωτέρω δικαιολογητικά, με τα οποία αποδεικνύεται η συνδρομή των απαιτούμενων προσόντων και η έλλειψη των κωλυμάτων:

α) Υπεύθυνη δήλωση, η οποία απευθύνεται προς την Πρόεδρο του ΝΣΚ: i. Για τη μη συνδρομή των αναφερομένων στις περ. β) έως θ) της παρ. 1 του άρθρου 38 και του άρθρου 39 του Ν 4831/2021 κωλυμάτων, ii. για την εγκυρότητα και γνησιότητα των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών και iii. για την ενημέρωση του υποψηφίου σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από το ΝΣΚ. Η συμπλήρωση της υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να γίνει ηλεκτρονικά και όχι χειρόγραφα και στη συνέχεια να βεβαιωθεί ψηφιακά από τον ίδιο τον υποψήφιο, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, με επιλογή της ενέργειας: «Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου». Σε περίπτωση διορισμού τα οικεία πιστοποιητικά για την απόδειξη της μη συνδρομής των ανωτέρω κωλυμάτων θα προσκομισθούν με μέριμνα του επιτυχόντος υποψηφίου σε προθεσμία που θα ταχθεί από το ΝΣΚ.

β) Αντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας

γ) Πρόσφατο πιστοποιητικό γέννησης ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τα οποία να προκύπτει η ακριβής ημερομηνία γέννησης και ο τρόπος και ο χρόνος κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας ή πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο αρμόδιας ελληνικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο/η αιτών/ούσα είναι ομογενής και εμπίπτει στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 37 του Ν 4831/2021.

δ) Πρόσφατο ενιαίο πιστοποιητικό του οικείου δικηγορικού συλλόγου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο/η αιτών/-ούσα ήταν ή είναι δικηγόρος και εάν τυχόν του/της έχουν επιβληθεί πειθαρχικές ποινές. Για τους Δικαστικούς και Εισαγγελικούς Λειτουργούς, πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, από το οποίο να προκύπτουν, η ιδιότητα, ο χρόνος υπηρεσίας και εάν τυχόν του/της έχουν επιβληθεί πειθαρχικές ποινές.

ε) Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την άριστη γνώση της αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής, ιταλικής ή ισπανικής γλώσσας, σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στην παρ. 3δ της παρούσας

στ) Πρόσφατο πιστοποιητικό σωματικής υγείας που έχει εκδοθεί από παθολόγο ή γενικό ιατρό, κατά τα ισχύοντα για τους πολιτικούς υπαλλήλους. Σε περίπτωση διαπίστωσης έλλειψης φυσικών σωματικών δεξιοτήτων κάποιου υποψηφίου, εξετάζεται από παθολόγο ή γενικό ιατρό η δυνατότητα του υποψηφίου να ανταποκριθεί στα καθήκοντα του Λειτουργού του ΝΣΚ. Εφόσον πιστοποιηθεί η υγεία και η σωματική καταλληλότητά του για την άσκηση των ανωτέρω καθηκόντων, λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διευκόλυνση της συμμετοχής του υποψηφίου στον διαγωνισμό. Στα μέτρα διευκόλυνσης μπορεί να περιλαμβάνεται και η παροχή παράτασης για την ολοκλήρωση της εξέτασης. Η παράταση αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα δεύτερο (1/2) του προβλεπόμενου χρόνου για την ολοκλήρωση της εξέτασης.

ζ) Πρόσφατο πιστοποιητικό ψυχικής υγείας από ψυχίατρο (ειδικότητα ψυχιάτρου), που υπηρετεί με το βαθμό του Διευθυντή σε ψυχιατρική κλινική κρατικού ή πανεπιστημιακού νοσοκομείου.

η) Τυχόν μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών νομικού τμήματος της ημεδαπής ή ισότιμο ή αρμοδίως αναγνωρισμένο της αλλοδαπής.

Τα δημόσια ή ιδιωτικά ξενόγλωσσα έγγραφα (ενδεικτικά τίτλοι, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις που απαιτούνται από την προκήρυξη) πρέπει να κατατεθούν μαζί με νόμιμη επικύρωση και νόμιμη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.

θ) Πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α’ για τους άνδρες, από το οποίο να προκύπτει η εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ή η νόμιμη απαλλαγή τους από αυτές.

Ως πρόσφατο πιστοποιητικό, για κάθε περίπτωση εκ των ανωτέρω, νοείται εκείνο που έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου πριν από την υποβολή της αίτησης του υποψηφίου για συμμετοχή στον διαγωνισμό.

7. Με την οριστική υποβολή της αίτησης γνωστοποιείται στον/στην αιτούντα/-ούσα ο αριθμός ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου της αίτησης. Ο αριθμός αυτός πρωτοκόλλου που θα λάβει η αίτηση αποτελεί και τον μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό του κάθε υποψηφίου.

Οι αιτήσεις μαζί με όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι και τη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 15:00’. Οδηγίες για την υποβολή της αίτησης και των λοιπών δικαιολογητικών, καθώς και υπόδειγμα της υπό στοιχείο 6α) Υπεύθυνης δήλωσης σε επεξεργάσιμη μορφή, θα αναρτηθούν αμέσως μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης, στην ιστοσελίδα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Δείτε το τμήμα προετοιμασίας για το διαγωνισμό του ΝΣΚ της Νομικής Βιβλιοθήκης

- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Πρόσφατες αναρτήσεις

- Διαφήμιση -