fbpx
Πέμπτη, 13 Ιουνίου, 2024

Στοχευμένη αποχή από τους δικηγόρους του Πειραιά ως τις 26/2 – Καθολική αποχή δυο ημερών

Η καθολική αποχή έχει οριστεί στις 15.02.2024 και τις 23.02.2024

Χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά
Χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά

Δείτε επίσης

Απόφαση έλαβε το ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά για συνέχιση της στοχευμένης αποχής των Δικηγόρων Πειραιά μέχρι 26.02.2024 και για καθολική αποχή στις 15.02.2024 και 23.02.2024.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση:

«Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, κατά τη συνεδρίασή του στις 9 Φεβρουαρίου 2024, εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του για τη στάση της Κυβέρνησης, η οποία δεν έχει ανταποκριθεί σε κανένα από τα αιτήματά μας για στήριξη του δικηγορικού επαγγέλματος και με τις διαρκείς παλινωδίες της προσβάλλει το Δικηγορικό Σώμα και πλήττει την αξιοπρέπειά μας. Το Διοικητικό Συμβούλιο, συντασσόμενο με την από 07/02/2024 απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδας, αποφάσισε τη συνέχιση των κινητοποιήσεων με το κατωτέρω διεκδικητικό πλαίσιο:

 1. Οικονομικά θέματα

α. Την κατάργηση των τεκμαρτών εισοδημάτων για την φορολόγηση των δικηγόρων.

β. Την επαναφορά της υποχρεωτικής παράστασης στα συμβόλαια.

γ. Την αύξηση του ορίου απαλλαγής από το καθεστώς ΦΠΑ για εισοδήματα μέχρι 25.000 ευρώ.

δ. Την μείωση του δικαστηριακού ΦΠΑ.

ε. Την πλήρη κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος.

στ. Την επανεκτίμηση του ποσού αναφοράς των γραμματίων προείσπραξης.

ζ. Την κατάργηση της εισφοράς ανεργίας 120 ευρώ υπέρ ΟΑΕΔ.

η. Την αύξηση των αμοιβών των εμμίσθων δικηγόρων του Δημοσίου.

θ. Την κατάργηση του τέλους δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές του πολυμελούς Πρωτοδικείου.

ι. Τη διατήρηση της παροχής υγειονομικής περίθαλψης για το τρέχον έτος με μόνη την καταβολή των εισφορών υγείας έτους 2023.

ια. Τη δυνατότητα ρύθμισης των ασφαλιστικών οφειλών σε 120 δόσεις.

2. Ποινικός Κώδικας και Κώδικας Ποινικής Δικονομίας

Την απόσυρση του σχεδίου νόμου για την τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, με το οποίο στο όνομα της επιτάχυνσης της ποινικής δίκης θυσιάζονται δικαιώματα θυμάτων και κατηγορουμένων και θεμελιώδεις δικονομικές εγγυήσεις.

3. Δικαστικός χάρτης

Τη διατήρηση των υφιστάμενων Πρωτοδικείων και Εφετείων της Χώρας, ως έχουν σήμερα.

4. Εταιρείες διαχείρισης Απαιτήσεων- Funds -Τράπεζες- Ευάλωτοι δανειολήπτες Προστασία πρώτης κατοικίας ευάλωτων δανειοληπτών.

Εφαρμογή Κώδικα δεοντολογίας από τις εισπρακτικές εταιρίες. Άρση καταχρηστικών συμπεριφορών. Σεβασμός των Δικηγόρων και δανειοληπτών. Άρση του ακατάσχετου των funds και του 10% της προκαταβολής για την αναστολή πλειστηριασμού. Προστασία πρώτης κατοικίας ευάλωτων δανειοληπτών.

Β. Διεκδικώντας την ικανοποίηση των ανωτέρω αιτημάτων, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, αποφάσισε τη στοχευμένη αποχή των μελών του μέχρι και τη Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2024 (με εξαίρεση την Πέμπτη, 15/02/2024 και την Παρασκευή, 23.02.2024 για τις οποίες αποφασίστηκε καθολική αποχή):

1. Από όλες τις ποινικές δίκες, εκτός των δικών που προέρχονται από διακοπή και στις οποίες έχει ήδη ξεκινήσει η εξέταση του πρώτου μάρτυρα και οι οποίες συνεχίζονται ακόμη και αν κάποιος από τους πληρεξούσιους δικηγόρους έχει διοριστεί με Νομική Βοήθεια.

2. Από την έκδοση Διαταγών Πληρωμής και πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης, Τραπεζών και funds.

3. Από δίκες συμφερόντων Ελληνικού Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ δημοσίου τομέα, πλην ΟΤΑ.

4. Από δίκες Νομικής Βοήθειας.

Γ. Την Πανδικηγορική καθολική αποχή των μαχόμενων δικηγόρων, έμμισθων δικηγόρων στον ιδιωτικό, δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, Τραπεζών, ΔΕΚΟ, συνεργατών δικηγορικών γραφείων και δικηγορικών εταιρειών από τα καθήκοντά τους την Πέμπτη, 15 Φεβρουαρίου 2024 και την Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2024. Τις ημέρες αυτές αποφασίστηκε συμμετοχή του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά δια του Προέδρου του στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας:

(α) στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για το μείζον ζήτημα της ασφαλιστικής ικανότητας των δικηγόρων και των μελών της οικογένειάς τους, η οποία λήγει στις 29/02/2024 και μέχρι σήμερα ουδεμία πρόνοια έχει υπάρξει για την παράτασή της, με τους όρους που ισχύουν σήμερα (με μόνη την πληρωμή των εισφορών του κλάδου υγείας του προηγούμενου έτους) για τα πρόσωπα που δεν είναι ασφαλιστικά ενήμερα, καθώς επίσης και για το ζήτημα της εκ νέου ρύθμισης των ασφαλιστικών οφειλών σε 120 δόσεις και (β) στο Υπουργείο Οικονομικών για τα οικονομικά αιτήματα του κλάδου.

- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Πρόσφατες αναρτήσεις

- Διαφήμιση -