fbpx
Πέμπτη, 13 Ιουνίου, 2024

Ειρηνοδικείο Αθηνών: «Στοπ» σε διαταγή πληρωμής – Η καταγγελία της σύμβασης δανείου έγινε από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο

Λόγω ακυρότητας της σύμβασης δανείου το ληξιπρόθεσμο ποσό δεν κατέστη απαιτητό

Χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
Χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά

Δείτε επίσης

Το Ειρηνοδικείο Αθηνών ακύρωσε διαταγή πληρωμής, καθότι η εξώδικη δήλωση-καταγγελία της σύμβασης δανείου υπεγράφη από αναρμόδια όργανα (ΕιρΑθ 1138/2023)

Αρχικώς, το Ειρηνοδικείο Αθηνών υπενθύμισε ότι, μπορεί να ζητηθεί η έκδοση διαταγής πληρωμής για χρηματικές απαιτήσεις ή απαιτήσεις χρεογράφων, εφόσον αφενός μεν η εν λόγω απαίτηση δεν εξαρτάται από αίρεση, προθεσμία, όρο ή αντιπαροχή, αφετέρου δε τόσο η απαίτηση όσο και το οφειλόμενο, ορισμένο μάλιστα, ποσό αποδεικνύεται με δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο ή με το συνδυασμό τέτοιων εγγράφων, που επισυνάπτονται στην αίτηση.

Ειδικότερα, από τα παραπάνω έγραφα, πρέπει να προκύπτουν το οφειλόμενο ποσό, το ύψος της σχετικής αξίωσης, το ληξιπρόθεσμο αυτής και η αιτία της οφειλής, καθώς και τα πρόσωπα του δικαιούχου και του οφειλέτη. Αν από τα επισυναπτόμενα στην αίτηση έγγραφα δεν υποδεικνύονται η απαίτηση ή το ποσό αυτής, ή η απαίτηση εξαρτάται από αίρεση, προθεσμία, όρο ή αντιπαροχή, δεν εκδίδεται διαταγή πληρωμής, και σε περίπτωση που αυτή εκδοθεί τότε πρέπει να ακυρωθεί.

Εν συνεχεία, όσον αφορά το σκέλος της καταγγελίας, το Ειρηνοδικείο σημείωσε ότι, επί  νομικών προσώπων την πληρεξουσιότητα δίνει εκείνος που για κάθε συγκεκριμένη δικαιοπραξία έχει το δικαίωμα εκπροσώπησής τους. Μάλιστα, επί καταγγελίας που έγινε από αναρμόδιο ή χωρίς εξουσία πρόσωπο δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 233 και 238 ΑΚ, οι οποίες αναφέρονται στην, με αναδρομική ενέργεια, μεταγενέστερη έγκριση της καταγγελίας από το αρμόδιο όργανο του νομικού προσώπου, διότι, λόγω του διαπλαστικού χαρακτήρα της καταγγελίας, για τη συντέλεση αυτής, απαιτείται δήλωση βούλησης από το ίδιο το νομικό πρόσωπο, η οποία μόνο με το όργανο που το εκπροσωπεί μπορεί να πραγματοποιηθεί.

Στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν αποδείχθηκε ότι την εξώδικη δήλωση-καταγγελία υπέγραψαν τα αρμόδια κατά νόμο εκπροσωπευτικά όργανα της καθ’ ης, και ως εκ τούτου δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 233 και 238 ΑΚ, που αναφέρονται στην, με αναδρομική ενέργεια, μεταγενέστερη έγκριση της καταγγελίας από το αρμόδιο όργανο του νομικού προσώπου.

Συνεπώς, δεδομένης της ακυρότητας της σύμβασης δανείου, δεν ενεργοποιήθηκε ο σχετικός συμβατικός όρος ώστε η δανείστρια να δικαιούται να αξιώσει την άμεση πληρωμή του ληξιπρόθεσμου ποσού, καθότι αυτό δεν κατέστη απαιτητό.

Δείτε την απόφαση στη Qualex: ΕιρΑθ 1138/2023

Δείτε το σχετικό Workshop: Δάνεια – Ο νέος εξωδικαστικός μηχανισμός για οφειλέτες και servicers

- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Πρόσφατες αναρτήσεις

- Διαφήμιση -