fbpx
Τετάρτη, 29 Μαΐου, 2024

Παραγραφή αξιώσεων ΟΤΑ για τέλη και πρόστιμα (ΔΕφΤριπ 13/2024)

Τριετής αποσβεστική προθεσμία για ταμειακή βεβαίωση οφειλής

Χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
Χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά

Δείτε επίσης

Στην προκείμενη περίπτωση, ο ιδιοκτήτης ενός καφενείου αντιμετώπισε αναγκαστική κατάσχεση της κινητής περιουσίας του από Δήμο για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών που αφορούσαν τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων του καταστήματος, καθώς και πρόστιμα για αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστων χώρων για την περίοδο 1999-2012.

Ο ανακόπτων προσέφυγε στη δικαιοσύνη, ισχυριζόμενος πρωτίστως ότι η διενέργεια της κατάσχεσης έπρεπε να θεωρηθεί ως παράνομη λόγω παραγραφής της σχετικής αξίωσης, βάσει των νομικών προθεσμιών που ορίζονται στον α.ν. 344/1968 και στο ν. 2362/1995, και δευτερευόντως ότι ορισμένες απαιτήσεις έχουν αποσβεστεί λόγω της μη εμπρόθεσμης ταμειακής βεβαίωσής τους σύμφωνα με το άρθρο 71 του ν. 542/1977.

Το πρωτόδικο δικαστήριο απέρριψε τον πρώτο ισχυρισμό σχετικά με την παραγραφή της αξίωσης, λαμβάνοντας υπόψη ότι το χρονικό διάστημα μεταξύ της ταμειακής βεβαίωσης των οφειλών και της επιβολής της κατάσχεσης δεν υπερέβαινε την πενταετία. Ωστόσο, δέχθηκε τον δεύτερο ισχυρισμό, αναγνωρίζοντας ότι ορισμένες απαιτήσεις είχαν πραγματικά αποσβεστεί λόγω της μη τήρησης της απαιτούμενης τριετούς αποσβεστικής προθεσμίας για την ταμειακή βεβαίωση της οφειλής, και επομένως μείωσε το ποσό της κατάσχεσης.

Ο Δήμος άσκησε έφεση κατά της απόφασης πρώτου βαθμού, υποστηρίζοντας λανθασμένη ερμηνεία και εφαρμογή των νομικών διατάξεων από το πρωτόδικο δικαστήριο, καθώς και εσφαλμένη αξιολόγηση των προσκομισθέντων αποδεικτικών μέσων. Ωστόσο, το δικαστήριο απέρριψε την έφεση λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι: α) κατά την εφαρμοστέα εν προκειμένω διάταξη του άρθρου 71 παρ. 1 του N 542/1977, δεν δύναται να διενεργηθεί εν στενή εννοία βεβαίωση οιουδήποτε φόρου ή προστίμου μετά την πάροδο τριετίας από τη λήξη του έτους εντός του οποίου αποκτήθηκε ο σχετικός νόμιμος τίτλος βεβαίωσης, β) κατά τα γενόμενα ερμηνευτικώς δεκτά, η ως άνω τριετής προθεσμία έχει αποσβεστικό χαρακτήρα, γ) κατά τα, επίσης, γενόμενα ερμηνευτικώς δεκτά, νόμιμο τίτλο για την εν στενή εννοία βεβαίωση των ενδίκων τελών και προστίμων συνιστά, μετά την οριστικοποίησή της, η οικεία καταλογιστική πράξη, η εν λόγω δε οριστικοποίηση επέρχεται είτε με την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής κατ’ αυτής, είτε με την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, της τυχόν απορριπτικής επ’ αυτής τελεσίδικης απόφασης, δ) από το τέλος του έτους 2001 και 2002, εντός του οποίου αποκτήθηκε ο προαναφερόμενος νόμιμος τίτλος βεβαίωσης για την βεβαίωση των οφειλών για τα αντίστοιχα έτη που αναφέρονται μέχρι την σύνταξη των οικείων Χρηματικών καταλόγων του εκκαλούντος Δήμου του έτους 2006 (20.2.2006), παρήλθε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο της προβλεπόμενης από το άρθρο 71 παρ. 1 του N 542/1977 τριετούς αποσβεστικής προθεσμίας.

Δείτε την απόφαση στη Qualex: ΔΕφΤριπ 13/2024

- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Πρόσφατες αναρτήσεις

- Διαφήμιση -