fbpx
Σάββατο, 13 Ιουλίου, 2024

Ενδοοικογενειακή βία: Οι προωθούμενες αλλαγές στους Ποινικούς Κώδικες

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις  δεν επιλύουν τα σοβαρά προβλήματα συρροής, αυξάνουν τιμωρητικά τις ποινές αλλά σε δικονομικό επίπεδο αναβαθμίζουν το θεσμό της διαμεσολάβησης και την επιβολή των περιοριστικών όρων.

Χρόνος ανάγνωσης 4 λεπτά
Χρόνος ανάγνωσης 4 λεπτά

Δείτε επίσης

Στο νομοσχέδιο που οσονούπω αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή επέρχονται σοβαρές τροποποιήσεις τόσο στον Ποινικό Κώδικα όσο και στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Στο ίδιο νομοσχέδιο προτείνονται τροποποιήσεις και στον πρώτο νόμο που τυποποίησε τα εγκλήματα της ενδοοικογενειακής βίας. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις έχουν πολλαπλό ενδιαφέρον.

 Κατ’ αρχήν  οι προτεινόμενες τροποποιήσεις επιλύουν  έμμεσα το ζήτημα της σιωπηρής ή μη κατάργησης του Ν 3500/2006 από τον Ν 4619/2019 με τον οποίο εισήχθη στην έννομη τάξη ο νέος Ποινικός Κώδικας. Ειδικότερα, η αναφορά της αιτιολογικής έκθεσης του Ν 4619/2019  «η νέα διάταξη φιλοδοξεί να καλύψει και το έγκλημα της ενδοοικογενειακής βίας, το οποίο με τη μορφή που του έχει δοθεί στο Ν 3500/2006» ώθησε πολλούς να υποθέσουν ότι ο νέος Ποινικός Κώδικας σιωπηρά καταργεί τον Ν 3500/2006 και τον αντικαθιστά. Βέβαια υπήρξαν και πολλές αντίθετες φωνές που έλεγαν ότι οι δύο νόμοι ισχύουν παράλληλα. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις λύνουν αυτό το ζήτημα καθώς δεν είναι λογικό να τροποποιείται ένας σιωπηρά κατηργημένος νόμος.

Χαρακτηριστικό του προτεινόμενου σχεδίου νόμου είναι ο τιμωρητικός χαρακτήρας με την αύξηση των ποινών των προβλεπομένων διατάξεων.

Το δεύτερο ζήτημα των προτεινόμενων τροποποιήσεων αφορά την διεύρυνση του αξιοποίνου του σχετικού νόμου. Ήδη από το πρώτο άρθρο εισάγεται μια νέα κατηγορία προσώπων στους αρχικούς ορισμούς που ήδη προβλεπόταν όμως ως περίπτωση  του άρθρου 6 παρ. 5 και του άρθρου 9 παρ. 3 του  νόμου. Με την προσθήκη όμως στους γενικούς ορισμούς της παραγράφου 1 το αξιόποινο της ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης επεκτείνεται και στα υπόλοιπα εγκλήματα του νόμου δηλαδή σε αυτό της ενδοοικογενειακής παράνομης βίας και απειλής.

Χαρακτηριστικό του προτεινόμενου σχεδίου νόμου είναι ο τιμωρητικός χαρακτήρας με την αύξηση των ποινών των προβλεπομένων διατάξεων. Έτσι, α) στο άρθρο 6 παρ. 3 του Ν 3500/2006 προστίθεται στις διακεκριμένες περιπτώσεις ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης που επισύρουν ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο ετών και η περίπτωση τέλεσης της πράξης ενώπιον του ανηλίκου μέλους της οικογένειας. Αντίστοιχα στην περίπτωση που φέρει τα χαρακτηριστικά του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών ετών και β) στο άρθρο 9 παρ. 2 του νόμου το ανώτατο όριο της πράξης επεκτείνεται στα 5 χρόνια από 3 που ήταν προηγουμένως. Προβληματική παραμένει η συρροή της διάταξης του άρθρου 6, καθώς ο προτεινόμενος νόμος δεν λαμβάνει θέση για την συρροή ανάμεσα σε αυτό το άρθρο  του N 3500/2006 και το άρθρο 312 ΠΚ ως προς την τέλεση των εγκλημάτων ενώπιον ανηλίκων.

Στο έγκλημα της ενδοοικογενειακής παράνομης βίας και απειλής του άρθρου 7 και στο έγκλημα της τέλεσης ενδοοικογενειακής προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας του άρθρου 9 παρ. 2 προστίθεται δεύτερο εδάφιο αναφορικά με την ποινή των παραπάνω εγκλημάτων που τελούνται ενώπιον ανηλίκου, ακολουθώντας το παράδειγμα και την διατύπωση του  άρθρου 312 παρ. 3 ΠΚ.

Ενδιαφέρον έχουν και είναι προς την σωστή κατεύθυνση οι τροποποιήσεις που αφορούν την ποινική διαμεσολάβηση που προβλέπει ο νόμος 3500/2006

Ενδιαφέρον έχουν και είναι προς την σωστή κατεύθυνση οι τροποποιήσεις που αφορούν την ποινική διαμεσολάβηση που προβλέπει ο νόμος 3500/2006, θεσμός πρωτοποριακός για την εποχή του. Στο άρθρο 11 του N 3500/2006 (Α’ 232) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στην παρ. 1 προστίθεται διαζευκτικά η αρμοδιότητα των ανακριτικών υπαλλήλων όταν ενεργούν στο πλαίσιο της παρ. 2 του άρθρου 245 ΚΠΔ να εξετάζουν τη δυνατότητα διαμεσολάβησης, β) στην παρ. 2 βα) στην περ. β’ προστίθεται και η συμμετοχή σε πρόγραμμα απεξάρτησης ως όρος ποινικής διαμεσολάβησης και προστίθεται στους φορείς που παρέχουν τα συμβουλευτικά/θεραπευτικά προγράμματα, καθώς και τα προγράμματα απεξάρτησης και κάθε ιδιωτικός φορέας που εποπτεύεται από τα Υπουργεία Εσωτερικών, Υγείας και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Κατά την αιτιολογική έκθεση του νόμου «η προτεινόμενη τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 11 του N 3500/2006 με την προσθήκη της αρμοδιότητας των ανακριτικών υπαλλήλων όταν ενεργούν στο πλαίσιο της παρ. 2 του άρθρου 245 ΚΠΔ να εξετάζουν τη δυνατότητα διαμεσολάβησης, θεσπίζεται προκειμένου να συμβάλλει στην ταχεία διεκπεραίωση των υποθέσεων και την ειρήνευση των θιγόμενων σχέσεων μεταξύ μελών της οικογένειας, μέσω του θεσμού της αποκαταστατικής δικαιοσύνης. Και τούτο, διότι ο χρόνος υπαγωγής αλλά και έναρξης της ποινικής διαμεσολάβησης σε σχέση με τη χρονική απόσταση από την τέλεση του εγκλήματος είναι απολύτως κρίσιμος για την εκπλήρωση των σκοπών της (αποφυγή του κινδύνου δευτερογενούς και επαναλαμβανόμενης θυματοποίησης, εκφοβισμού και αντεκδίκησης κ.λπ.). Επίσης, στην περ. β’ της παρ. 2 προβλέπεται και το πρόγραμμα απεξάρτησης ως όρος ποινικής διαμεσολάβησης, διότι έχει παρατηρηθεί ότι συχνά οι δράστες αδικημάτων του παρόντος νόμου είναι άτομα εξαρτημένα, λ.χ. από τοξικές ουσίες, αλκοόλ, τυχερά παίγνια». Στα θετικά του νόμου προσμετράται και η άμεση αποζημίωση του θύματος από το Δημόσιο με αντίστοιχη υποκατάσταση στα δικαιώματα του. Με τον τρόπο αυτό θα αποζημιωθεί άμεσα το θύμα το οποίο συνήθως είναι εξαρτώμενο οικονομικά από τον δράστη. Θετική επίσης είναι και πρόβλεψη για διακριτική ευχέρεια σε σχέση με τους τρόπους αποκατάστασης  του θύματος ή επίδειξης μεταμέλειας του δράστη. Θετικό πρόσημο έχει και ο εμπλουτισμός του οπλοστασίου των περιοριστικών όρων κατά το άρθρο 12 και 18 του νόμου με την παρακολούθηση προγραμμάτων απεξάρτησης.

Εν κατακλείδι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις  δεν επιλύουν τα σοβαρά προβλήματα συρροής, αυξάνουν τιμωρητικά τις ποινές αλλά σε δικονομικό επίπεδο αναβαθμίζουν το θεσμό της διαμεσολάβησης και την επιβολή των περιοριστικών όρων.

Ο κ. Απόστολος Κοπανίδης είναι Δικηγόρος και κάτοχος ΜΔΕ.

- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Πρόσφατες αναρτήσεις

- Διαφήμιση -